Udržitelná firma stojí na lidech

Každý už asi počul, že udržateľný rozvoj sa skladá z ekonomickej, environmentálnej a sociálnej časti.  Naša pozornosť sa ale najčastejšie viaže iba k pilieru ekonomickému a environmentálnemu, pričom sociálna stránka organizácií je zatiaľ bokom. A my sa pýtame prečo. Naplnenie našich stratégií udržateľnosti alebo ziskovosti pritom stojí na ľuďoch, ktorí pre firmu pracujú. Firmy, ktoré dávajú svojim zamestnancom hlbší zmysel ich práce, majú na pracovisku nastavené férové podmienky a transparentné vzťahy, sú následne aj úspešnejšie a dlhodobejšie. V reči čísel dokonca až o 35 % ziskovejší. Ako teda docieliť sociálnu udržateľnosť vo firme?

Pracujte so zamestnancami – prečo? 

Aby naša firma bola dlhodobo udržateľná, je potrebné mať okolo seba perfektný tím zamestnancov. Práve oni sú tí, ktorí tvoria základ celého fungovania firmy. Môžu tiež prísť  so zaujímavou myšlienkou  pre náš ďalší rozvoj. Často sa hovorí o spokojnosti zamestnancov, nie je však jednoduché ich pocity uchopiť a pracovať s nimi. Vďaka 30ročnému hĺbkovému sociologickému výskumu sme identifikovali 5 oblastí, ktoré by vás vo vzťahu k zamestnancom mali zaujímať.

5 indexov, ktoré SocioRating mapuje 

SocioRating je postavený na dotazníkovom výskume, ktorý mapuje 5 hlavných indexov. Tieto indexy sú zostavené podľa toho, čomu je vo firme potreba venovať pozornosť, aby bola dlhodobo udržateľná.

11_3_sociorating_indexy

Základom je vzťah zamestnanca k firme

Jedna zo základných informácií, ktorú je potrebné poznať je, aký vzťah má zamestnanec k firme, v ktorej pracuje. Je potrebné nastaviť príjemnú pracovnú atmosféru, aby bol zamestnanec schopný akceptovať firemnú kultúru.  Všetko potrebné v tejto časti zistí Index identifikácie, ktorý tento vzťah k spoločnosti mapuje. Zisťuje, či ľudia vo firme rozumejú jej fungovaniu a stotožňujú sa s ním. Pokiaľ je odpoveď áno, potom zamestnanec pracuje vo firme rád a pretože sám chce, nie pretože musí.  

Majú vaši zamestnanci možnosť inovatívnosti?

To zistí Index inovatívnosti. Ľudia sa radi rozvíjajú a prichádzajú s novými návrhmi, čo je často veľkým prínosom pre samotnú organizáciu. Pokiaľ však nedávate najavo, že ste inovatívnym zamestnancom otvorení a prostredie organizácie na to nie je uspôsobené, zamestnanec stráca motiváciu. Zároveň je potreba myslieť na to, že zamestnanci môžu urobiť chybu, ktorá je súčasťou hľadania nových riešení a netrestať ich za to,  ináč inovatívnosť zaniká.  

Spokojnosť kľúčom k dobre odvedenej práci

Pokiaľ sú zamestnanci vo firme spokojní, prichádzajú do práce s každodenným nasadením a dosahujú dobré výsledky. Za zmapovaním tejto problematiky stojí Index spokojnosti. Samotná spokojnosť je súčasťou emocionálnej zložky postoja respondentov, spoločne napríklad s vnímaním firemných hodnôt.  

Je vo vašej organizácii dôvera?

Firemnú kultúru je potrebné stavať na dôvere. Pokiaľ medzi zamestnancom a zamestnávateľom nevzniká, miera spokojnosti klesá. Aby bola spoločná práca čo najlepšie odvedená a čas pri nej strávený príjemne, je dôležité si vzájomne dôverovať. Index dôvery zmapuje, ako to vyzerá vo vašej organizácií. Dôveru totiž vnímame ako základ akéhokoľvek vzťahu a odvíja sa od nej množstvo faktorov.  Ak niekomu dôverujem, som inovatívny, ochotný podstupovať riziká a spolupracovať.

Zodpovednosť vašej firmy

Posledným dôležitým indexom, ktorý SocioRating hodnotí, je Index zodpovednosti. Ten je dôležitý tak pre interné účely ale zároveň aj pre tie externé, smerom k spoločenskej zodpovednosti. Vďaka tomuto indexu uvidia vaši klienti a potenciálni zamestnanci, že ste zodpovedný a môžu vám veriť.

Výsledkom je aj vyšší ekonomický zisk

Prieskumy ukazujú, že firmy, ktorých zamestnanci sú stotožnení s firemnou kultúrou, vykazujú vyššie zisky. Čo je dôvodom? Keď je zamestnanec s firemnou kultúrou stotožnený, chodí do práce s väčšou motiváciou. To sa prejavuje v jeho inovatívnosti a spokojnosti a vedie k lepšie odvedenej práci. Následne sú spokojní aj klienti, ktorí posúvajú ďalej pozitívnu referenciu, čo priláka nových klientov. Zainteresovaný zamestnanec je teda jedným z kľúčov k väčšiemu zisku. Tak mu venujte patričnú pozornosť.

Spojte se s nami.

Nechajte nám na sebe kontakt, čo najskôr sa ozveme.

Vaše osobní data neposkytujeme nikomu jinému. Nakládáme s nimi dle našich předpisů.