Stať sa konzultantom SocioRating Institute

SocioRating určuje vitalitu organizácie – skúma, meria, hodnotí a analyzuje dopady sociálnych aspektov spoločnosti smerom von (na spoločnosť) aj smerom dovnútra (na organizáciu). Naša metodika stojí na detailnom 30ročnom výskume, v rámci ktorého sme zistili, že to hlavné, na čom je potreba pracovať vo firmách, je budovanie dôvery, inovatívnosti a identifikácie s organizáciou. Meriame 5 základných indexov, ktoré majú najväčší dopad na vitalitu a dlhodobú prosperitu organizácie.

Kto SocioRating ocení?

Nástroj SocioRating a SocioDiagnostics ocenia vo svojej práci individuálni poradcovia aj poradenské spoločnosti. Zoznámime vás s nástrojom a jeho využitím. Neplatíte nám žiadne vstupné školenia, ani licenciu za použitie nástroje. Všetko riešime na základe provízie.

Management konzultanti

Konzultanti v oblasti podnikové kultury

Poradci v oblasti transformace podniků a týmů

Poradci pro udržitelnost a CSR manažeři

Investoři, poradci v oblasti due dilligence, start-upy a mentoři

Specialisté na employer branding

Čo od nás získate?

• Flexibilitu

Zoznámime vás s nástrojom a jeho využitím. Neplatíte nám žiadne vstupné školenia, ani licencie za použitie nástroja. Prístup do nášho systému získa každý náš partner a ten následne spravuje účty svojím klientom. 

• Rýchle a kvalitné meranie

SocioRating meria vitalitu rýchlo, kvalitne a lacno. Je to vďaka štandardizovanej metodike, ktorú sme 30 rokov vyvíjali a teraz získala online podobu. Získate tak hodnotný, dátami podložený podklad pre vašu konzultačnú prax.

Prístup k platforme SocioRating

Používame nami vyvinutý online nástroj SocioScanner. Všetky hodnotené organizácie prechádzajú rovnakým procesom, ktorý je založený na elektronickom dotazníkovom výskume. Oslovení sú všetci zamestnanci v organizácii. To umožňuje objektívne porovnanie výsledkov na trhu a sledovanie meraných oblastí v dlhodobom časovom horizonte. Vaši klienti tak okrem individuálneho merania kvality sociálneho prostredia získajú navyše aj objektívne porovnanie s ostatnými firmami na trhu. 

• Marketingové nástroje

Poskytneme vám prezentáciu pre vašich klientov, ktoré vysvetľujú, čo to SocioRating je a k čomu firme pomôže. Vašim klientom, ktorí ratingom prejdú, následne poskytneme certifikát a značku pre web, sociálne siete alebo výročnú správu. Skrátka nástroje, ktoré pomôžu ich výsledky komunikovať smerom k investorom, zamestnancom alebo uchádzačom o zamestnanie a pomôžu v rozvoji ich employer brandingu.

Kto už s nami spolupracuje?

Luďia

Janka Pacinová

Janka Pacinová

certifikovaná lektorka

lektor dalšího vzdělávání dospělých | rozvojové programy | školení firem a jednotlivců

Lenka Heuerová

Lenka Heuerová

expert na řízení SMEs

coaching leadershipu v SME | strategické vedenie majiteľov a konateľov firiem | vedenie „Alternatívnych boardov pre podnikateľov“ / expert na internú komunikáciu a firemnú kultúru/ v ESG projektoch členka tímu v oblasti sociálnych tém za spoločnosť Fair Venture s.r.o.

Michal Révay

Michal Révay

lektor a mentor

poradenstvo v prevencii a riešení problémov v zamestnaneckých vzťahoch | vytváranie a aplikácia nástrojov firemnej kultúry| krízové intervencie v personalistike | rozvoj kľúčových kompetencií HR a nižšieho a stredného manažmentu

Radek Nozar

Radek Nozar

Strategický firemný poradca a konzultant

Vďaka svojej dvadsaťročnej praxi na pozícii výkonného a finančného riaditeľa a skúsenosti s vlastným podnikaním aj s krízovým riadením v roku 2008, ponúka účinnú pomoc vedúcu k zvýšeniu produktivity firmy.

Kateřina Petters

Kateřina Petters

business partner & HR mentor

efektívny leadership | angažovanosť zamestnancov | digitalizácia v HR | optimalizácia procesov | LEAN manufacturing

Hana Slámová

Hana Slámová

kouč, mentor, lektor a business konzultant

Pomáham majiteľom/manažérom budovať firmu snov pomocou zlepšenia manažérskych zručností a zefektívňovania procesov. Pre firmy aj jednotlivcov organizujem otvorené manažérske školenia a ponúkam individuálny mentoring a koučing.

Helena Šmejkalová

Helena Šmejkalová

systemický kouč, trenér, poradce a konzultant

príprava a vedenie interných vzdelávacích kurzov a tréningov | individuálne aj skupinové koučovanie | príprava a vedenie zážitkových kurzov so zameraním na sebauvedomenie a sebariadenie

Marek Straka

Marek Straka

Biznis konzultant

marketingové stratégie I podnikateľské plány I finančné modely a analýzy I oceňovanie a predaj podnikov I prieskumy trhov

Firmy

Accace For People

Tým nadšenců do vzdělávaní. Aktivně pracujeme na vzdělávaní v Accace, stavíme koncepce, firemní kulturu OPEN BOOK MANAGEMENT a rádi se o naše know how dělíme i s jinými firmami.

CIRA Advisory

Poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty. Vytváří cesty, které vkládají do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“.

BrandBakers Advisory

Zvyšujeme výkonnost firem tím, že ladíme spolupráci týmů, vytváříme celostní strategie, zvyšujeme angažovanost lidí, posilujeme firemní kultury, děláme komunikaci srozumitelnější, vyjasňujeme zodpovědnosti a především rozvíjíme lidi, kteří nakonec za každým úspěchem stojí.

INNOVATION FOOTPRINT

Poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty. Vytváří cesty, které vkládají do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“.

Kde už sme zmerali vitalitu organizácie?

Chcete s nami spolupracovať?

Ozvite sa nám.