Nezaradené

SocioRating ako súčasť ESG reportingu

Zdá sa, že po dobe konzumu, prichádza nová doba udržateľná. Tento trend pozorujeme aj v biznise a tak sa do popredia dostávajú nové postupy a nové výzvy, ako udržateľnosť vo firme dosiahnuť a najmä ako udržateľnosť merať.

ESGJedným z kritérií posudzovania udržateľnosti firmy sú ESG kritériá, ktoré sa zameriavajú na hodnotenie environmentálnych dopadov (E), sociálnych aspektov (S) a riadenia (G) firmy. ESG kritéria pomáhajú investorom predikovať úspešnosť ich investície na základe súčasného správania firmy a zohľadňujú ich pri udržateľnom investovaní.

V SocioRating Institute sa v rámci ESG hodnotenia zameriavame na sociálny faktor, ktorý považujeme za kľúčový. Firma je predovšetkým systém sociálny, ktorý tvoria ľudia – ich postoje, názory, rozhodnutia, odhodlanie, miera stotožnenia, ich zvedavosť, pocit sebarealizácie a zmysluplnosti. To sú faktory, ktoré jednak rozhodujú o úspechu firmy a zároveň majú veľký vplyv na jej celkovú udržateľnosť. Aj o tom, ako ekologicky sa firma bude správať rozhodujú ľudia a taktiež ako eticky bude firma riadená určujú ľudia. Aj keď väčšina kľúčových faktorov sa odvíja od ľudí a ich postoja, tak paradoxne práve sociálny faktor nie je jednoznačne zadefinovaný.

Cieľom SocioRating je nastaviť štandard pre meranie sociálnych aspektov a tak umožniť firmám jednoduchým a dostupným spôsobom pravidelne merať svoj sociálny potenciál a svoju celkovú vitalitu a zároveň mať možnosť porovnania s inými spoločnosťami na trhu. Štandardizovaný SocioRating umožňuje nie len investorom ale aj potenciálnym klientom a zamestnancom uvedomelý výber spoločensky zodpovedného zamestnávateľa alebo obchodného partnera.

Pravidelné meranie a cielená intervencia v sociálnych aspektoch spoločností bude mať pozitívny dopad aj v širšom celospoločenskom meradle, nakoľko veríme, že to, ako sa človek cíti a čo prežíva v práci má dopad aj na jeho širšie okolie a spoločnosť. 
Každá spoločnosť, ktorá sa zapojí do hodnotenia SocioRating tak jednak zvyšuje svoju vlastnú hodnotu a zároveň prispeje ku kultivácii spoločnosti. Biznis môže byť úspešný a zároveň prospešný.

Zdroje:

ESG Impact Is Hard to Measure — But It’s Not Impossible, Jennifer Howard-Grenville, Harvard business review, 2021

Spojte sa s nami.

Nechajte nám na Vas kontakt, a my sa vám čo najskôr ozveme.

Zaškrtnutím tohoto pole súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa GDPR