Peak.cz: SocioScanner šetrí 70 percent ručnej práce

SocioRating je mladá disciplína, ktorá má veľkú budúcnosť. Spoločnosť Accace chce túto metódu ďalej rozvíjať prostredníctvom SocioRating Institute a ponúkať ju čoraz širšiemu okruhu firiem po celom svete. Preto sa rozhodla tento proces v podstate automatizovať, k čomu jej pomohlo jedinečné riešenie vyvinuté miestnou IT spoločnosťou Sophia Solutions.

Neoklasická ekonomická teória vníma firmu výlučne ako ekonomický subjekt. Približne pred 26 rokmi bola zavedená koncepcia SocioRating, ktorá vníma každý podnik predovšetkým ako sociálny systém, ktorý prináša aj ekonomické výsledky. Tento sociálny systém tvoria zamestnanci, ich postoje a miera identifikácie s podnikom.

A práve meraním SocioRatingu vo firmách sa sa zaoberá SocioRating Institut, dcérska spoločnosť spoločnosti Accace.

„Na základe dotazníkov analyzujeme vzťah zamestnancov k spoločnosti. Výstupom je päť indexov, ktoré merajú úroveň inovácií, spokojnosti, dôvery, mieru identifikácie zamestnancov so spoločnosťou a vnímanie toho, či je organizácia považovaná za zodpovednú. Výsledkom je hodnotenie na stupnici A+ až C,“ vysvetľuje Hana Matějková Fabíková, projektová manažérka spoločnosti Accace Česká republika.

Nástroj pre manažment a investorov

Celý proces SocioRatingu by sa dal zhrnúť do niekoľkých krokov. Najprv sa zamestnancom skúmanej spoločnosti poskytnú dotazníky a ich odpovede sa potom použijú na vytvorenie analýzy sociálneho prostredia v organizácii. Výsledkom je vyššie uvedený rating, päť komplexných indexov a v prípade, že sa klient rozhodne pre podrobnejší pohľad, aj niekoľko dimenzií, ktoré umožňujú podrobné monitorovanie vybraných procesov v hodnotenej spoločnosti.

„Napríklad vnímanie spoločnosti, identifikácia zamestnancov s firmou alebo manažérsky štýl priameho nadriadeného. Celkovo ide o 14 dimenzií a tento podrobný pohľad nazývame SocioDiagnostika,“ vysvetľuje Hana Matějková Fabíková.

 

Dodáva, že znalosť tohto sociálneho systému môže byť dôležitá nielen pre skúmanú spoločnosť, ale aj pre celý holding, pretože umožňuje porovnanie jednotlivých podnikov v štruktúre holdingu.

 

„SocioRating je vhodným nástrojom aj pre investorov, ktorí chcú vedieť, ako sa spoločnosti alebo jej ľuďom darí, aby neinvestovali do prázdnej schránky, z ktorej zamestnanci hneď po kúpe odídu,“ dodáva manažérka.

Posun do 21. storočia

Keďže dopyt po SocioRatingu rastie, spoločnosť Accace urobila evolučný krok, ktorým celý proces posunula do digitálnej éry. Pôvodnou myšlienkou bolo „len“ presunúť existujúce riešenie do cloudu, ale po spolupráci so softvérovou spoločnosťou Sophia Solutions získali komplexné riešenie.

 

„Spoločnosti Accace sme ponúkli riešenie, ktoré v jednom nástroji integruje technológiu na samotný zber dotazníkov, štatistické vyhodnotenie údajov a pokročilú analytiku, ktorá umožňuje porovnávať spoločnosti alebo jednotlivé jednotky navzájom aj v čase. Zahŕňa aj webovú aplikáciu, ktorú sme vytvorili ako používateľské rozhranie. Slúži na zber údajov, ale aj ako rozhranie, z ktorého si manažér alebo investor môže kedykoľvek pozrieť, ako sa spoločnosti darí,“ hovorí Pavel Pilař, partner a vedúci konzultant spoločnosti Sophia Solutions.

 

Ako zdôrazňuje, spolupráca so spoločnosťou Accace bola pre jeho spoločnosť do istej miery inovatívna. Zatiaľ čo analýza tvrdých údajov alebo vytváranie webových rozhraní a cloudových služieb sú pre spoločnosť Sophia Solutions na dennom poriadku, oblasť SocioRatingu a jeho prepojenie s tvrdými údajmi bolo pre jeho firmu tak trochu novinkou.

Spojte sa s nami.

Nechajte nám na Vas kontakt, a my sa vám čo najskôr ozveme.

Zaškrtnutím tohoto pole súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa GDPR

Dvě uživatelské roviny

„Ukázalo sa, že detailné znalosti analytických metód v tomto projekte nestačia. Rovnako dôležitá je aj forma – aby ľudia vôbec chceli do dotazníka prispieť . Veľký dôraz sa preto kládol aj na používateľské rozhranie. Potrebovali sme dosiahnuť spokojného, pozitívny „user experience“ nielen na výstupe, ale aj z pohľadu prispievateľov,“ zdôrazňuje Pilař a dodáva, že samotná dátová analýza využávajúca know-how Accace prebieha na pozadí.

Projektová manažérka tiež oceňuje, že sa im podarilo automatizovať až dve tretiny práce, ktorú inak museli vykonávať prevažne manuálne. A tiež, že skutočne získali komplexné riešenie, ktoré sa dá ďalej rozvíjať.

„Jeden nástroj sa stará o zber dotazníkov aj o prepočet alebo zobrazenie práve toho, čo chce klient vidieť. Dokonca aj na tej úrovni, že jeden manažér riadi holding a chce vidieť výsledky niekoľkých svojich spoločností,“ poznamenáva.

Dostupné aj pre menšie firmy

S automatizáciou sa naviac môže zvýšiť kapacita a rozšíriť ponuka SocioRatingu pre ďalšie spoločnosti. Nemusia to byť len veľké spoločnosti s niekoľkými stovkami zamestnancov, ale produkt sa môže ponúkať aj menším spoločnostiam.

„Väčší počet spoločností by sme v súčasnosti nedokázali obslúžiť. Od leta budeme môcť vďaka automatizácii procesu pokryť širší trh a osloviť viac zákazníkov po celom svete,“ hovorí Hana Matějková Fabíková.

Podľa Pavla Pilařa by toto riešenie mohlo byť dostupné aj pre menšie spoločnosti, ktoré tak môžu získať určité porovnanie s inými podnikmi z iných častí sveta.

„Mnohé spoločnosti s desiatkami ľudí sú hrdé na to, že sa ich ľudia cítia dobre. Zatiaľ však nemali potrebu vykonať vnútorný sociálny audit. Teraz majú túto možnosť v modernej online forme,“ dodáva s tým, že ide o jedinečné riešenie šité na mieru spoločnosti Accace.

Data z celého sveta

Ako sa zhodli zástupcovia oboch spoločností, riešenie by nemalo byť konečné, ale je pripravené na ďalší vývoj. To by mohlo smerovať k aplikácii zložitejších štatistických metód alebo k iným oblastiam analýzy ľudských zdrojov a veľkých dát, ktoré sa budú rozvíjať.

„Máme základný kameň, ktorý sa nám podarilo vybudovať so spoločnosťou Sophia Solutions približne za niekoľko mesiacov. Ďalší vývoj vidím v automatizácii niektorých ďalších čiastkových procesov, na ďalšie zníženie množstva manuálnej práce. Budeme mať údaje z celého sveta, takže cieľom je vedieť s nimi pracovať, vizualizovať ich a dobre ich interpretovať,“ dodáva manažérka spoločnosti Accace.

Podľa nej sa nám podarilo veľmi rýchlo vytvoriť riešenie, ktoré pokrýva najdôležitejšie procesy SocioRatingu, ako ich obe spoločnosti spoločne definovali. Zároveň je technologicky absolútne otvorené pre ďalší rozvoj.

Podľa jej slov sú v súčasnosti pripravené česká a slovenská, ako aj anglická verzia. „V prvom rade sa zameriame na krajiny, v ktorých má spoločnosť Accace svoje pobočky. Teda Európska únia, Veľká Británia a Rusko. A určite by sme chceli viac preniknúť na americký trh,“ spresňuje svoje plány.