Cenník

SocioRating

RATINGOVÉ HODNOTENIE ORGANIZÁCIE
INDEX IDENTIFIKÁCIE S ORGANIZÁCIOU
INDEX DÔVERY
INDEX INOVATÍVNOSTI
INDEX SPOKOJNOSTI
INDEX ZODPOVEDNOSTI

 

Od 400 EUR

SocioDiagnostics

RATINGOVÉ HODNOTENIE ORGANIZÁCIE
INDEX IDENTIFIKÁCIE S ORGANIZÁCIOU
INDEX DÔVERY
INDEX INOVATÍVNOSTI
INDEX SPOKOJNOSTI
INDEX ZODPOVEDNOSTI
VNÍMANIE ORGANIZÁCIE AKO CELKU, JEJ HODNÔT, ATMOSFÉRY A SPOLUPRÁCE
ORGANIZÁCIA PRÁCE A KOMPETENCIE ZAMESTNANCOV
ŠTÝL VEDENIA A SYSTÉM HODNOTENIA PRÁCE
SEBAREALIZÁCIA V PRÁCI A INICIATÍVA ZAMESTNANCOV
KVALITA KOMUNIKÁCIE A TOKU INFORMÁCIÍ
EXTERNÁ KLIENTSKÁ ORIENTÁCIA
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ, OCHRANA ZDRAVIA A DÔSTOJNOSTI
DÔVODY MOŽNEJ FLUKTUÁCIE
ČO ZAMESTNANCA (DE)MOTIVUJE

 

Od 683 EUR