Autor Hana Matějková

Udržitelná firma stojí na lidech

Každý už asi počul, že udržateľný rozvoj sa skladá z ekonomickej, environmentálnej a sociálnej časti.  Naša pozornosť sa ale najčastejšie viaže iba k pilieru ekonomickému…