• Jak se chovat při přijetí ukrajinských kolegyň a kolegů do firemní kultury
    Súčasná situácia na východe veľa ľudí nenecháva kľudnými, v Slovákoch však zároveň vzbudila nevídanú vlnu solidarity. Ľudia pomáhajú materiálne aj finančne. S narastajúcim počtom prichádzajúcich Ukrajincov je však nutné začať sa zamýšľať aj nad ich integráciou na trh práce. Ponuka práce je jedna vec, ale prijatie nových ľudí našimi zamestnancami, je
  • Každý už asi počul, že udržateľný rozvoj sa skladá z ekonomickej, environmentálnej a sociálnej časti.  Naša pozornosť sa ale najčastejšie viaže iba k pilieru ekonomickému a environmentálnemu, pričom sociálna stránka organizácií je zatiaľ bokom. A my sa pýtame prečo. Naplnenie našich stratégií udržateľnosti alebo ziskovosti pritom stojí na ľuďoch, ktorí
  • ESG
    Zdá sa, že po dobe konzumu, prichádza nová doba udržateľná. Tento trend pozorujeme aj v biznise a tak sa do popredia dostávajú nové postupy a nové výzvy, ako udržateľnosť vo firme dosiahnuť a najmä ako udržateľnosť merať. Jedným z kritérií posudzovania udržateľnosti firmy sú ESG kritériá, ktoré sa zameriavajú na hodnotenie
  • „Toto je úspešná firma!“ Na parkovisku som počul komentár jedného podnikateľa. A vymenoval dôvody, prečo si to myslí. Bohužiaľ to bolo len strohé finančné hodnotenie. A ako je vaše podnikanie PROSPEŠNÉ? Pre vašu štvrť? Pre našu komunitu? Pre ďalšiu generáciu? A čo zamestnanci? Baví ich práca? Vidia v tom zmysel?
  • „Žije“ sa Vám a Vašim kolegom vo firme dobre?Akú tam máte úroveň sociálneho prostredia?A ako ju meriate, vyhodnocujete a zlepšujete? Uvedomujete si, ako vpývate na prostredie a spoločnosť?Nemáte na otázky jasnú odpoveď? Zapojte Vašu firmu do nášho mapovania sociálneho prostredia a doziete sa o Vašej firme možno aj prekvapivé informácie. Stačí nám
  • Naša Hana Matějková Fabíková ako zástupkyňa SocioRating Institute zasadla do poroty Leadership Academy Spiralis Philanthropic Marketplace pre Ústecký kraj.Dvadsať účastníkov programu malo možnosť pracovať na svojom rozvoji a pripraviť sa na prezentáciu svojho projektu nielen pred porotou, ale aj pred ostatnými účastníkmi akadémie.Finále sa konalo 17. júna v krásnom zážitkovom