• ESG
    Zdá sa, že po dobe konzumu, prichádza nová doba udržateľná. Tento trend pozorujeme aj v biznise a tak sa do popredia dostávajú nové postupy a nové výzvy, ako udržateľnosť vo firme dosiahnuť a najmä ako udržateľnosť merať. Jedným z kritérií posudzovania udržateľnosti firmy sú ESG kritériá, ktoré sa zameriavajú na hodnotenie
  • „Toto je úspešná firma!“ Na parkovisku som počul komentár jedného podnikateľa. A vymenoval dôvody, prečo si to myslí. Bohužiaľ to bolo len strohé finančné hodnotenie. A ako je vaše podnikanie PROSPEŠNÉ? Pre vašu štvrť? Pre našu komunitu? Pre ďalšiu generáciu? A čo zamestnanci? Baví ich práca? Vidia v tom zmysel?
  • „Žije“ sa Vám a Vašim kolegom vo firme dobre?Akú tam máte úroveň sociálneho prostredia?A ako ju meriate, vyhodnocujete a zlepšujete? Uvedomujete si, ako vpývate na prostredie a spoločnosť?Nemáte na otázky jasnú odpoveď? Zapojte Vašu firmu do nášho mapovania sociálneho prostredia a doziete sa o Vašej firme možno aj prekvapivé informácie. Stačí nám
  • Naša Hana Matějková Fabíková ako zástupkyňa SocioRating Institute zasadla do poroty Leadership Academy Spiralis Philanthropic Marketplace pre Ústecký kraj.Dvadsať účastníkov programu malo možnosť pracovať na svojom rozvoji a pripraviť sa na prezentáciu svojho projektu nielen pred porotou, ale aj pred ostatnými účastníkmi akadémie.Finále sa konalo 17. júna v krásnom zážitkovom
  • O SocioRatingu hovoríme ako o jedinečnej metóde, ktorá spája niekoľko rôznych metodologických aspektov. Jednou z hlavných teórií, s ktorými pracujeme v rámci SocioRatingu, je teória sociálnej identity. O čom táto teória je a ako ju možno využiť v praktickom výskume, si vysvetlíme v nasledujúcich riadkoch. Henriho Tajfela možno považovať za
  • SocioRating je mladá disciplína, ktorá má veľkú budúcnosť. Spoločnosť Accace chce túto metódu ďalej rozvíjať prostredníctvom SocioRating Institute a ponúkať ju čoraz širšiemu okruhu firiem po celom svete. Preto sa rozhodla tento proces v podstate automatizovať, k čomu jej pomohlo jedinečné riešenie vyvinuté miestnou IT spoločnosťou Sophia Solutions.Neoklasická ekonomická teória