Chcete vo vašej organizácii dosahovať dlhodobo udržateľné výsledky?

Zmerajte si vo vašej organizácii sociálne prostredie a zistite jej vitalitu – výkonnosť, udržateľnosť a dopad na spoločnosť. Dozviete sa, nakoľko sa vaši zamestnanci s organizáciou identifikujú a ako sú v nej spokojní. Zároveň si overíte, do akej miery sa vám podarilo vytvoriť prostredie podporujúce inovácie, zvyšujúce vzájomnú dôveru a zodpovednosť za to, čo organizácia robí navonok a dovnútra. A čo tým všetkým získate?

Prečo merať sociálne prostredie vo firme, škole alebo inej organizácii?

Podpora inovatívnosti organizácie


Organizácia, ktorá nie je vitálna, neinovuje, postupne v konkurencii prehráva. Zmerajte si vitalitu vašej organizácie.

Zníženie fluktuácie a získanie kvalitných zamestnancov


Nábor nového zamestnanca stojí 6 mesačných platov – neplytvajte. Pravidelné merania sociálneho prostredia vám pomôže znížiť fluktuáciu a zvýšiť efektivitu náboru nových ľudí.

Vyššie zisky


Spoločnosti, ktoré dosiahli úroveň A+ v SocioRatingu majú v priemere o 3 - 13 % vyšší operatívny zisk než priemer v ich odvetví.

Možnosti merania sociálneho prostredia

SocioRating


 • Ratingový systém založený na dotazníkovom výskume v organizáciách
 • Výstupom je hodnotenie na ratingovej škále A+ až C

Sledujeme:

 • Index identifikácie
 • Index inovatívnosti
 • Index spokojnosti
 • Index dôvery
 • Index zodpovednosti

SocioRating+


 • Detailná diagnostika výsledkov z ratingového procesu
 • Výstupom je 14 dimenzií, vrátane výsledkov jednotlivých otázok
 • Nástroj cieleného budovania personálnej stability firmy
 • Nástroj na meranie motivácie zamestnancov
 • Nástroj na sledovanie firemnej kultúry
 • Identifikácia HR rozvojových oblastí

Pre koho je SocioRating určený

SocioRating je univerzálna metodika, ktorú môže použiť organizácia či firma akejkoľvek veľkosti a z akéhokoľvek odvetvia. Najviac ho ocenia:

Manažéri firiem

  ktorí chcú zvýšiť výkonnosť celej organizácie

Spoločnosti

ktoré chcú alebo potrebujú ESG a CSR report sociálneho prostredia

HR manažéri

ktorí vo firmách pomáhajú získať a udržať kvalitných zamestnancov

Investori

ktorí si chcú potvrdiť svoje rozhodnutie o dlhodobej vitalite firmy

Konzultanti

 ktorí pomáhajú s budovaním firemnej kultúry, employer brandingom alebo krízovými momentami firmy 

Malé a stredné firmy

získajú vďaka prijateľnej cene prístup ku kvalitnému nástroju pre lepšie riadenie podniku

„Současný i budoucí finanční úspěch firmy stojí na jejich lidech. Díky SocioRatingu můžeme změřit i lidský rozměr společnosti, abychom dokázali lépe řídit budoucí finanční výsledky a dopady organizace na její okolí.”
Jiří Majer, zakladateľ SocioRating Institute

Majte vždy najčerstvejšie informácie o novinkách zo sociálneho prostredia organizácií

Čo o nás hovoria naši klienti?

Štěpánka Kovaříková

predsedníčka, České ILCO, z.s.

„SocioRating, který proběhl v naší pacientské organizaci pro lidi s vývodem České ILCO, z.s. mi jako předsedkyni pomohl zorientovat se v pocitech zaměstnanců/kolegů. Ukázal, že máme velké rezervy v organizaci práce a delegování úkolů. Na druhou stranu mne potěšilo, že práce v naší organizaci připadá zaměstnancům/kolegům jako smysluplná a atmosféra je přátelská.“

Mgr. Miroslav Buchar

riaditeľ Základná škola Břečťanová

„Díky ratingu jsme zjistili, že je naše škola zaměstnanci vnímána velmi dobře. Ukázalo se i několik oblastí, na které se v budoucnu více zaměříme. Cíl SocioRatingu zcela naplnil naše očekávání.“

Julian Gerhart

zakladateľ Zmudri, o.z.

„Je veľmi dôležité neustále mapovať a sledovať celkovú kultúru v tíme, je to predpoklad pre ďalšiu efektívnu komunikáciu medzi kolegami. Výsledky odhalili mnoho skrytých výziev, ktoré sú pre spoločné fungovanie kľúčové. Vďaka SocioRatingu na nich teraz môžeme aktívne pracovať."

Ing. Helena Kottová

riaditeľka MŠ a ZŠ Bambi

„V rámci průzkumu spokojenosti našich zaměstnanců jsme získali cenné informace a komplexní přehled o silných a slabých stránkách. Pokud máte zájem o vytvoření dobrého klima na pracovišti a hledáte firmu, která provede kvalitní výzkum, pak mohu SocioRating jen doporučit."

Petr Neškrábal

Managing Director & Partner Accace Česká republika

„O zpětnou vazbu zaměstnanců jsme se pokoušeli delší dobu. Až se SocioRatingem se nám podařilo systematicky pokrýt důležité oblasti. Užitek se ještě stupňoval statistikami za jednotlivé týmy, což umožnilo ještě hlubší pohled na lidskou stránku naší společnosti.“

Gabriela Hrdina, Ludmila Kasalová

majiteľka spoločnosti, manažérka zahraničného veľkoobchodu Utukutu s.r.o.

„Uvědomili jsme si, že jako management vidíme možná nedostatky jinak než lidé v dílně, kteří se nad tím tolik nezamýšlejí a jsou spokojení s danou situací. Bylo výborné dostat zpracovaná data, protože teď víme, jak nás tento proces utužil.“

Ing. Kateřina Janíčková

prevádzková riaditeľka VMS Vision

„Zapojit se do SocioRatingu byl krok správným směrem, rozhodně to přispívá k důvěryhodnosti a transparentnosti firmy. Bylo pro nás hodnotné získat zpracovaná data z různých pohledů. Odhalili jsme i nedostatky, které nás povedou ke zlepšování.“

Iveta Havlová

projekt manažer Biopekárna Zemanka

„SocioRating chceme dělat opakovaně pro sledování spokojenosti našich zaměstnanců. Myslíme si, že je to dobrý a efektivní nástroj.”

Ivana Hekerle

riaditeľka komunikačného oddelenia a konateľka CIRA Advisory, s. r. o.

„Myslím, že takovýto rating by se měl stát standardem pro každou firmu. Dokáže dobře odhalit silné i slabé stránky firmy z pohledu jeho prostředí, vnímání firmy zaměstnanci a vedení aktivně držet ve zpětné vazbě na jejich řízení, ale i vitalitu firmy.“

Peter Pašek

konateľ spoločnosti Accace Slovensko

„Chceli sme vedieť, či sa naši zamestnanci stotožňujú s firmou, v ktorej pracujú. Výsledky ratingu nám ukázali, čo ľudí trápi a čo urobiť pre nápravu. Navyše vďaka SocioRatingu vidíme, či sú naše zmeny účinné a zlepšili firemné prostredie.“

Jitka Černochová

majiteľka Poklady Finska

„Moc se nám líbí koncept, že se firmy hodnotí na bázi udržitelnosti. Skvělé je i to, že je to veřejná informace o firmě a já doufám, že to povede k zodpovědnosti firem.“

Ing. Klára Čechová

PR a fundraising MEDOU z.s.

„Jako menší nezisková organizace si zakládáme na profesionalizaci práce nejen v přímé práci s klienty, ale také v jednání navenek. Hodnocení SocioRating je důležité především pro naše partnery a veřejné instituce, bez kterých se naše činnost neobejde.“

Jan Najman

legal partner, Accace Legal s.r.o., advokátska kancelária

„Kľúčovým aktívom väčšiny firiem sú ich zamestnanci a jednou z hlavných úloh vedenia je ich udržanie a ďalší rozvoj. SocioRating je pre nás zásadný nástroj na takú prácu so zamestnancami a vnímame ho ako podstatný príspevok k úspechu našej firmy.“

Lucie Geroldová

spoluzakladateľka MUMDOO

„Vďaka SocioRatingu máme potvrdené, že celý tím je naozaj na rovnakej lodi as kľúčovými firemnými myšlienkami sa stotožňujú. Detailné výsledky nám potom pomohli identifikovať oblasti na ktoré sa v budúcnosti viac zamerať, aby sme stále stavali spokojnosť tímu do centra nášho smerovania.“

Tomáš Frank

Generální sekretář Český florbal

Uvědomujeme si, že to, kým jsme, a i to, kým bychom chtěli být, tvoří lidé v naší organizaci. Proto jsme se rozhodli zapojit do ratingového hodnocení SocioRating, prostřednictvím kterého jsme zmapovali celkovou vitalitu naší organizace, spokojenost a naši udržitelnost. Výsledky jsme již začali se zaměstnanci sdílet. Cíleně se budeme snažit zlepšovat pracovní podmínky v naší organizaci a kontinuálně vytvářet prostor, kde budou pracovat lidé rádi.

Čo o nás hovoria naši partneri?

Lenka Heuerová

expert na riadenie SMEs

„Často firmy dělají nějaké průzkumy mezi zaměstnanci a často mluví o průzkumech spokojenosti. To je ovšem velmi plytké a často nic neříkající. V metodice SocioRating prověřujeme 5 indexů, které odhalí mnohem důležitější informace, a spokojenost je jen jeden z pěti indexů. Ty další jsou pro Vás neméně důležité – je to důvěra, zodpovědnost, identifikace, inovativnost”

INNOVATION FOOTPRINT

Software Engineer

„SocioRating vnímáme jako jeden z nástrojů, které mohou firmám pomoci získat interní zpětnou vazbu, spojenou se sociální dimenzí podnikání. O takový zdroj poznání se může firma opřít při posílení firemní kultury, jejího propojení s posláním firmy a firemním brandem a při nastavení interních procesů, které ji dělají odolnější, konkurenceschopnější a sociálně vstřícnější. V tomto směru vnímáme synergický potenciál mezi naší prací a SocioRating.“

Janka Pacinová

certifikovaná lektorka

„SocioRating je pro mě nástroj jak zmapovat firemní kulturu a znát výchozí stav pro další rozvoj lidí a firmy samotné.“

Napísali o nás

Vybudoval stamilionový byznys, teď léčí firmy. Chceme win-win společnost, říká.

Ztotožnění s týmem, nikoli s firmou, vede k fluktuaci, říká manažerka SocioRating

Restrukturalizace firmy otevírá bolestivá místa.

Startupy často podceňují vyčerpání zaměstnanců, větší firmy pak atmosféru.

Zkratka ESG je pro malé firmy zatím trochu záhadná. Od roku 2026 pro ně má být povinná.

Zapojením datové analytiky vzniklo komplexní řešení šetřící 70 procent ruční práce.

Kde už sme zmerali vitalitu organizácie?