Zisk vs. sociálni prostředí

Až o 20 % vyšší zisk? Začněte u sociálního prostředí ve vaší firmě

Firma musí vydělávat. Ano, zdá se to jako logická mantra. Problém ovšem nastává tehdy, když firmy svou pozornost směřují pouze na zisk a začnou přehlížet kvalitu produktů a služeb, vztah k zákazníkům, a v neposlední řadě i vztah ke svým zaměstnancům. A přitom několik studií ukazuje, že investice do zaměstnanců a pracovního prostředí se v ziskovosti firmy několikanásobně vrátí. Jak ale zjistit, co je pro zaměstnance důležité?

Klíč k vyšším ziskům je firemní kultura

Společnost 15Five ve své studii s názvem The Power of Engagement: Measuring Behaviors that Fuel Performance uvedla, že firmy, jejichž zaměstnanci se identifikují s jejich firemní kulturou, zaznamenávají až o 20 % vyšší tržby. I my v SocioRatingu máme podobné zkušenosti. Z grafů níže si můžeme povšimnout, že v roce 2013-2014 probíhá u dvou firem ztráta. Pokud se ovšem podíváme na firmu, které vyšel SocioRating na A (druhé nejlepší možné hodnocení), můžeme si také všimnout, že ji táto ztráta nějak dlouhodobě nezasáhla. Oproti tomu firma, které vyšel SocioRating na B-, byla ve ztrátě i následující roky. 

Proč tomu tak je? Pojďme se na to podívat od konce. Za vyššími zisky stojí zákazník, který nakupuje naše produkty či služby. Když tento zákazník bude spokojen s kvalitou či přístupem, zůstane naší firmě věrný a bude dlouhodobým klientem. Za vzniklým produktem či službou ovšem stojí zaměstnance. A ten, aby vytvořil co nejlepší produkt či službu, se musí ve své práci cítit dobře. Jednoduše řečeno -identifikace zaměstnanců s firmou je přímo úměrná kvalitě poskytovaných služeb, a tudíž i spokojenosti zákazníků.

Téměř 70 % Čechů deklaruje, že by se firmy měly zaměřovat na životní prostředí a na společensky odpovědné aktivity

Možná vás tedy zajímá, na co se u zaměstnanců konkrétně zaměřit. Nyní vás bohužel částečně zklameme. Neexistuje jednotná odpověď. Z našich 30letých zkušeností totiž vidíme, že každá firma je unikátní, a rovněž i každý zaměstnanec je unikátní. Někomu stačí motivace finanční, jiný musí onu motivaci cítit i ve smyslu práce. 

Obecně se dá říci, že zaměstnanci podávají lepší výkony, když pracují v příjemné atmosféře. Firmám, jejichž firemní kultura příjemnou atmosféru splňuje, se daří naplňovat strategie a následně tedy dosahovat vytoužené vyšší ekonomické zisky.

U firem, jejichž sociální prostředí není na vysoké úrovni z různých důvodů, hledají zaměstnanci alespoň motivaci finanční. Finance ovšem motivaci nezvyšují, pouze snižují demotivaci. Můžeme se zde navíc setkat s vysokou fluktuací, kdy zaměstnanec hledá zaměstnání s vyšším platovým ohodnocením, či zaměstnání, kde mu práce dává smysl.

Zaměstnanci také rádi vidí, že se firma angažuje do životního prostředí. S tím, že by se firmy 
měly na životní prostředí v místě svého působení zaměřovat, souhlasí až 66 % lidí a 69 % Čechů dokonce deklaruje, že by firmy svou pozornost měly věnovat i na podporu společensky odpovědných aktivit (zdroj: výzkum pro Asociaci společenské odpovědnosti).

Začíná to uvnitř

Je tedy důležité začínat u sebe, u naší firmy. Konkrétně tedy u našich zaměstnanců, kteří s našimi klienty mnohdy tráví více času. Zajímejte se o své pracovní prostředí, zajímejte se o své zaměstnance a vrátí se vám to v podobě nižší fluktuace nebo rychlejším náborem kvalitních zaměstnanců.

Spojte se s námi.

Nechte nám na sebe kontakt, co nejdříve se ozveme.

Vaše osobní data neposkytujeme nikomu jinému. Nakládáme s nimi dle našich předpisů.