Udržitelná firma stojí na lidech

Zdá se, že po době konzumu přichází doba udržitelná. Tento trend pozorujeme i v podnikání, a tak se do popředí dostávají nové postupy a nové výzvy, jak udržitelnosti ve firmě dosáhnout a hlavně jak udržitelnost měřit.

Každý už asi slyšel, že udržitelný rozvoj se skládá z ekonomické, environmentální a sociální části.  Naše pozornost se ale nejčastěji váže pouze k pilíři ekonomickému a environmentálnímu, sociální stránka organizací je zatím bokem. A my se ptáme proč. Naplnění našich strategií udržitelnosti nebo ziskovosti přitom stojí na lidech, kteří pro firmu pracují. Firmy, které dávají svým zaměstnancům hlubší smysl jejich práce, mají na pracovišti nastavené férové podmínky a transparentní vztahy, jsou posléze také úspěšnější a dlouhodobější. V řeči čísel dokonce až o 35 % ziskovější. Jak teda docílit sociální udržitelnosti ve firmě?

Pracujte se zaměstnanci – proč?

 Aby naše firma byla dlouhodobě udržitelná, je potřeba kolem sebe mít perfektní tým zaměstnanců. Právě oni jsou těmi, kteří tvoří základ celého fungování firmy. Mohou také přijít se zajímavou myšlenkou pro náš další rozvoj.  Často se mluví o spokojenosti zaměstnanců, mnohdy je ovšem jejich pocity těžké rozeznat a pracovat s nimi. Díky 30letému hloubkovému sociologickému výzkumu jsme identifikovali 5 oblastí, které by vás ve vztahu k zaměstnancům měly zajímat.

5 indexů, které SocioRating mapuje

SocioRating je postavený na dotazníkovém výzkumu, který mapuje 5 hlavních indexů. Tyto indexy jsou sestaveny podle toho, na co je ve firmě potřeba věnovat pozornost, aby byla dlouhodobě udržitelná.

11_3_sociorating_indexy

Základem je vztah zaměstnance ke své firmě

Jedna z nejzákladnějších informací, kterou je potřeba znát je, jaký vztah má zaměstnanec k firmě, ve které pracuje. Je potřeba nastavit příjemnou pracovní atmosféru, aby byl zaměstnanec schopen akceptovat firemní kulturu. Vše potřebné v této části zjistí Index identifikace, který onen zaměstnancův vztah ke společnosti mapuje. Zjišťuje, zda lidé ve firmě rozumí jejímu fungování a ztotožňují se s ním. Pokud je odpovědí ano, pak zaměstnanec pracuje ve firmě rád a protože sám chce, nikoliv protože musí.

 

Mají vaši zaměstnanci možnost inovativnosti?

To zjistí Index inovativnosti. Lidé se rádi rozvíjí a přichází s novými návrhy, což je mnohdy velkým přínosem pro samotnou organizaci. Pokud však nedáváte najevo, že jste inovativním zaměstnancům otevření a vaše prostředí organizace tomu není uzpůsobeno, zaměstnanec ztrácí motivaci. Zároveň je potřeba myslet na to, že zaměstnanci mohou udělat chybu, ta je totiž součástí nalézání nových řešení. Je potřeba to předvídat a zaměstnanec musí mít jistotu, že za případně špatný návrh nebude potrestán. Pokud bude, inovativnost zaniká.

 

Spokojenost klíčem k dobře odvedené práce

Jestliže jsou zaměstnanci ve firmě spokojeni, přichází do práce s každodenním nasazením a odvádí dobré výsledky. Za zmapováním této problematiky stojí Index spokojenosti. Samotná spokojenost je i součástí emocionální složky postoje respondentů, společně i s vnímáním firemních hodnot.

 

Je ve vaší organizaci důvěra?

Firemní kulturu je potřeba stavět na důvěře. Jestliže mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nevzniká, míra spokojenosti klesá. Aby byla společná práce co nejlépe odvedená a čas na ní strávený příjemný, je potřeba si navzájem důvěřovat. Index důvěry zmapuje, jak to vypadá ve vaší organizaci. Důvěru totiž vnímáme jako základ jakéhokoli vztahu a odvíjí se od ní množství faktorů. Jestliže někomu důvěřuji, jsem inovativní, ochotný podstupovat rizika a zároveň i ochotný spolupracovat.

 

Zodpovědnost vaší firmy

Posledním důležitým indexem, který SocioRating hodnotí, je Index zodpovědnosti. Ten je důležitý i pro interní účely ale zároveň a hlavně pro ty externí, směrem ke společenské odpovědnosti. Díky tomuto indexu uvidí vaši klienti i potenciální zaměstnanci, že jste zodpovědní a mohou vám věřit.

 

Výsledkem je i vyšší ekonomický zisk

Průzkumy ukazují, že firmy, jejíž zaměstnanci jsou ztotožněni s firemní kulturou, vykazují vyšší zisky. Co je důvodem? Když je zaměstnanec s firemní kulturou ztotožněný, chodí do práce s větší motivací. To se projevuje na jeho inovativnosti a spokojenosti, což vede k lépe odvedené práci. A dále jsou spokojeni i klienti, kteří předávají pozitivní reference, což láká klienty nové. Zainteresovaný zaměstnanec je tedy jedním z klíčů k vyšším ziskům. Tak péči o ně věnujte pozornost.

Spojte se s námi.

Nechte nám na sebe kontakt, co nejdříve se ozveme.

Vaše osobní data neposkytujeme nikomu jinému. Nakládáme s nimi dle našich předpisů.