Stát se konzultantem SocioRating Institute

SocioRating určuje vitalitu organizace – zkoumá, měří, hodnotí a analyzuje dopady sociálních aspektů společnosti směrem ven (na společnost) i směrem dovnitř (na organizaci). Naše metodika stojí na detailním 30letém výzkumu, ve kterém jsme zjistili, že to hlavní, na čem je potřeba pracovat ve firmách, je budování důvěry, inovativnosti a identifikace se společností. Měříme 5 základních indexů, které mají největší dopad na vitalitu a dlouhodobou prosperitu organizace.

Proč začít u měření sociálního prostředí?

  • Podpora inovativnosti organizace
  • Snížení fluktuace a získání kvalitních zaměstnanců
  • O desítky procent vyšší zisky

Pojďte do toho s námi

V SocioRating dokážeme hodnoty změřit, ale naši klienti často potřebují hlubší interpretaci dat. Hledáme proto partnery v podobě konzultantů, kteří budou pomáhat našim klientům a budou využívat měření SocioRating ve své praxi.

Jak funguje SocioRating?

Vysvětlení metodiky

Zkoumá, měří, hodnotí a analyzuje dopady sociálních aspektů organizace směrem ven (dopady na společnost) i směrem dovnitř (do organizace). Měříme 5 základních indexů, které mají největší dopad na vitalitu a dlouhodobou prosperitu organizace. Mezi ně patří index identifikace vůči firmě, důvěru mezi vedením i kolegy, podporu inovativního prostředí, zodpovědnost a spokojenost zaměstnanců.

Všechny hodnocené organizace procházejí stejným procesem, který je založený na elektronickém dotazníkovém výzkumu. Osloveni jsou všichni zaměstnanci v organizaci. To umožňuje objektivní porovnání výsledků na trhu a sledování měřených oblastí v dlouhodobém časovém horizontu.

Detailní pohled na výsledky SocioRating poté poskytne nástroj SocioDiagnostics.

sociorating

Výsledky SocioRating nejvíce využívají:

Management konzultanti

Konzultanti v oblasti podnikové kultury

Poradci v oblasti transformace podniků a týmů

Poradci pro udržitelnost a CSR manažeři

Investoři, poradci v oblasti due dilligence, start-upy a mentoři

Specialisté na employer branding

Co od nás získáte?

• Rychlé a kvalitní měření

SocioRating měří vitalitu rychle, kvalitně a levně. Je to díky standardizované metodice, kterou jsme 30 let vyvíjeli a teď získala online podobu. Přístup do našeho systému získá každý náš partner a ten následně zakládá účty svým klientům.

• Přístup k platformě SocioRating

Používáme námi vyvinutý online nástroj SocioScanner. Všechny hodnocené organizace procházejí stejným procesem, který je založený na elektronickém dotazníkovém výzkumu. Osloveni jsou všichni zaměstnanci v organizaci. To umožňuje objektivní porovnání výsledků na trhu a sledování měřených oblastí v dlouhodobém časovém horizontu. Vaši klienti tak kromě individuálního měření kvality sociálního prostředí získají navíc také objektivní srovnání s ostatními firmami na trhu.

• Marketingové nástroje

Poskytneme vám prezentace pro vaše klienty, které vysvětlují, co to SocioRating je a k čemu firmě pomůže. Vašim klientům, kteří si SocioRatingem projdou, následně poskytneme certifikát a také značku pro web, sociální sítě nebo výroční zprávu. Zkrátka nástroje, které pomohou jejich výsledky komunikovat směrem k investorům, zaměstnancům nebo uchazečům o zaměstnání a pomohou v rozvoji jejich employer brandingu.

Kdo už s námi spolupracuje?

Lidé

Janka Pacinová

Janka Pacinová

certifikovaná lektorka

lektor dalšího vzdělávání dospělých | rozvojové programy | školení firem a jednotlivců

Lenka Heuerová

Lenka Heuerová

expert na řízení SMEs

coaching leadershipu v SME | strategické vedení majitelů a jednatelů firem | vedení „Alternativních boardů pro podnikatele“ / expert na interní komunikaci a firemní kulturu/ v ESG projektech členka týmu v oblasti sociálních témat za společnost Fair Venture s.r.o.

Michal Révay

Michal Révay

lektor a mentor

poradenstvo v prevencii a riešení problémov v zamestnaneckých vzťahoch | vytváranie a aplikácia nástrojov firemnej kultúry| krízové intervencie v personalistike | rozvoj kľúčových kompetencií HR a nižšieho a stredného manažmentu

Helena Šmejkalová

Helena Šmejkalová

systemický kouč, trenér, poradce a konzultant

příprava a vedení interních vzdělávacích kurzů se zaměřením na prodejní, prezentační a komunikační dovednosti | individuální koučování managmentu i skupinové koučování celých prodejních týmů | příprava a vedení zážitkových kurzů se zaměřením na sebeuvědomění a sebeřízení | vedení tréninků se zaměřením na vedení lidí a týmů, projektový management, obchodní vyjednávání

Firmy

Accace for people

Tým nadšenců do vzdělávaní. Aktivně pracujeme na vzdělávaní v Accace, stavíme koncepce, firemní kulturu OPEN BOOK MANAGEMENT a rádi se o naše know how dělíme i s jinými firmami.

CIRA Advisory

Poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty. Vytváří cesty, které vkládají do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“.

BrandBakers Advisory

Zvyšujeme výkonnost firem tím, že ladíme spolupráci týmů, vytváříme celostní strategie, zvyšujeme angažovanost lidí, posilujeme firemní kultury, děláme komunikaci srozumitelnější, vyjasňujeme zodpovědnosti a především rozvíjíme lidi, kteří nakonec za každým úspěchem stojí.

INNOVATION FOOTPRINT

Poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty. Vytváří cesty, které vkládají do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“.

Kde už jsme změřili vitalitu organizace?

Chcete s námi spolupracovat?

Ozvěte se nám.

Vaše osobní data neposkytujeme nikomu jinému. Nakládáme s nimi dle našich předpisů.