Využívejte SocioRating ve své praxi

SocioRating určuje vitalitu organizace – zkoumá, měří, hodnotí a analyzuje dopady sociálních aspektů společnosti směrem ven (na společnost) i směrem dovnitř (na organizaci). Naše metodika stojí na detailním 30 letém výzkumu, ve kterém jsme zjistili, že to hlavní, na čem je potřeba pracovat ve firmách, je budování důvěry, inovativnosti a identifikace se společností. Měříme 5 základních indexů, které mají největší dopad na vitalitu a dlouhodobou prosperitu organizace.

Kdo SocioRating ocení?

Nástroj SocioRating a SocioRating+ ocení ve své práci individuální poradci i poradenské společnosti. Seznámíme vás s nástrojem a jeho využitím. Neplatíte nám žádné vstupní školení ani licenci za použití nástroje. Vše řešíme na základě provize.

Management konzultanti

Konzultanti v oblasti podnikové kultury

Poradci v oblasti transformace podniků a týmů

Poradci pro udržitelnost a CSR manažeři

Investoři, poradci v oblasti due dilligence, start-upy a mentoři

Specialisté na employer branding

Co o nás říká konzultantka Lenka Heuerová z Fair Ventures

Co od nás získáte?

• Flexibilitu

Seznámíme vás s nástrojem a jeho využitím. Neplatíte nám žádné vstupní školení, ani licenci za použití nástroje. Přístup do našeho systému získá každý náš partner a ten následně spravuje účty svým klientům. 

• Rychlé a kvalitní měření

SocioRating měří vitalitu rychle, kvalitně a levně. Je to díky standardizované metodice, kterou jsme 30 let vyvíjeli a nyní získala online podobu. Získáte tak hodnotný, daty podložený podklad pro vaši konzultační praxi.

• Přístup k platformě SocioRating

Používáme námi vyvinutý online nástroj SocioScanner. Všechny hodnocené organizace procházejí stejným procesem, který je založený na elektronickém dotazníkovém výzkumu. Osloveni jsou všichni zaměstnanci v organizaci. To umožňuje objektivní porovnání výsledků na trhu a sledování měřených oblastí v dlouhodobém časovém horizontu. Vaši klienti tak kromě individuálního měření kvality sociálního prostředí získají navíc také objektivní srovnání s ostatními firmami na trhu. 

• Marketingové nástroje

Poskytneme vám prezentace pro vaše klienty, které vysvětlují, co to SocioRating je a k čemu firmě pomůže. Vašim klientům, kteří ratingem projdou, následně poskytneme certifikát a značku pro web, sociální sítě nebo výroční zprávu. Zkrátka nástroje, které pomohou jejich výsledky komunikovat směrem k investorům, zaměstnancům nebo uchazečům o zaměstnání a pomohou v rozvoji jejich employer brandingu.

Kdo už s námi spolupracuje?

Lidé

Janka Pacinová

Janka Pacinová

Certifikovaná lektorka

lektor dalšího vzdělávání dospělých | rozvojové programy | školení firem a jednotlivců

Lenka Heuerová

Lenka Heuerová

Expert na řízení SMEs

coaching leadershipu v SME | strategické vedení majitelů a jednatelů firem | vedení „Alternativních boardů pro podnikatele“ | expert na interní komunikaci a firemní kulturu | v ESG projektech členka týmu v oblasti sociálních témat za společnost Fair Venture s.r.o.

Michal Révay

Michal Révay

Lektor a mentor

poradenství v prevenci a řešení problémů v zaměstnaneckých vztazích | vytváření a aplikace nástrojů firemní kultury | krizová intervence v personalistice | rozvoj klíčových kompetencí HR a nižšího a středního managementu

Radek Nozar

Radek Nozar

Strategický firemní poradce a konzultant

Díky své dvacetileté praxi na pozici výkonného a finančního ředitele a zkušenosti s vlastním podnikáním i s krizovým řízením v roce 2008, nabízí účinnou pomoc vedoucí ke zvýšení produktivity firmy.

Kateřina Petters

Kateřina Petters

Business partner & HR mentor

efektivní leadership | angažovanost zaměstnanců | digitalizace v HR | optimalizace procesů | LEAN manufacturing

Hana Slámová

Hana Slámová

Kouč, mentor, lektor a business konzultant

Pomáhám majitelům/manažerům budovat firmu snů pomocí zlepšení manažerských dovedností a zefektivňování procesů. Pro firmy i jednotlivce pořádám otevřená manažerská školení a nabízím individuální mentoring a koučink.

Helena Šmejkalová

Helena Šmejkalová

Systemický kouč, trenér, poradce a konzultant

příprava a vedení interních vzdělávacích kurzů a tréninků | individuální i skupinové koučování | příprava a vedení zážitkových kurzů se zaměřením na sebeuvědomění a sebeřízení

Marek Straka

Marek Straka

Byznys konzultant

marketingové strategie I podnikatelské plány I finanční modely a analýzy I oceňování a prodej podniků I průzkumy trhů

Jaroslav Skoták

Jaroslav Skoták

Krizový manažer

audity a analýzy | procesy | exekutivní řízení firem | insolvenční řízení a reorganizace | lean manufacturing | logistika a zásobování | strategický nákup | outsourcing | restrukturalizace a transformace | revitalizace firem | tvorba strategií

Firmy

Accace For People

Tým nadšenců do vzdělávaní. Aktivně pracujeme na vzdělávaní v Accace, stavíme koncepce, firemní kulturu OPEN BOOK MANAGEMENT a rádi se o naše know how dělíme i s jinými firmami.

CIRA Advisory

Poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty. Vytváří cesty, které vkládají do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“.

BrandBakers Advisory

Zvyšujeme výkonnost firem tím, že ladíme spolupráci týmů, vytváříme celostní strategie, zvyšujeme angažovanost lidí, posilujeme firemní kultury, děláme komunikaci srozumitelnější, vyjasňujeme zodpovědnosti a především rozvíjíme lidi, kteří nakonec za každým úspěchem stojí.

INNOVATION FOOTPRINT

Poradenská a konzultační společnost zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky napříč všemi ekonomickými segmenty. Vytváří cesty, které vkládají do podnikání firem cirkulární a udržitelné principy. Současně nastavuje efektivní komunikační strategii jak uvnitř firmy, tak směrem k široké i odborné veřejnosti a vytváří účinný „networking“.

Chcete s námi spolupracovat?

Ozvěte se nám.