Případová studie Sophia Solutions

Místo: Praha
Web: https://sophias.cz/cz/
Typ: IT společnost

Sophia Solutions je IT konzultační společnost, která se zabývá celým životním cyklem dat – od samotného pořízení, přes veškeré programátorské práce, až po jejich vyčištění. Pro firmy jsou stabilním partnerem, navrhují řešení, o která se společnost může opřít a díky celkově správné interpretaci dat může firma růst. Ne bezdůvodně je jejich motto následující: „Zákazníkům pomáháme dělat správná rozhodnutí”. Spolumajitelé Sophia Solutions si velmi zakládají na sociálním prostředí a jedna z hlavních priorit je právě vybudování přívětivé firemní kultury. To, jak si v tomto cíli vedou, se rozhodli zjistit skrze nástroj SocioRating.

SocioRating ukázal, že zaměstnanci jsou spokojeni se svými nadřízenými

Silné stránky SocioRating objevil zejména ve stylu řízení ze strany přímého nadřízeného. Vyzdvihnuta byla odbornost vedoucího, ale také jeho lidskost. To se následně odráží i na příjemné spolupráci a celkové atmosféře na pracovišti.

S výsledky pracovali majitelé i HR manažeři

Výsledky SocioRatingu využili zejména majitelé k dalšímu rozvoji firmy. Nutností ve firmě byla změna organizační struktury, protože tu aktuální firma již kapacitně přerostla. Díky výsledkům tuto změnu mohlo vedení lépe implementovat.

Data byla důležitá i pro samotné HR oddělení. Ti výsledky komunikovali směrem dovnitř na samotné zaměstnance a implementovali změny v závislosti na co nejvyšší přidané hodnotě. Proběhlo i zharmonizování mezi jednotlivými odděleními tak, aby informace ke všem oddělením proudily rovnoměrně. Zároveň data ze SocioRatingu využívá společnost k tomu, aby se mezi sebou zaměstnanci lépe poznali.

K využití SocioRatingu firmu vedla potřeba benchmarkingu i nutnost reportovat sociální prostředí

Firma Sophia Solutions vnímá SocioRating jako silnou přidanou hodnotu v oblasti benchmarkingu. Je to důležitý ukazatel i pro jejich klienty. Silnou stránku vidí i v tom, že mají zreportovanou svou firemní kulturu a budou tak napřed oproti jiným firmám v oblasti sociální udržitelnosti firmy.

Díky budování firemní kultury má Sophia Solutions velmi nízkou fluktuaci

Správně nastavená firemní kultura dlouhodobě odráží to, že fluktuace je ve firmě velmi nízká. Průměrnou dobu úvazku mají až 8 let, což ukazuje na to, že lidé jsou ve firmě spokojení. Ukazatele úspěchu pro ně tedy nejsou pouze finanční stránka a rostoucí portfolio zákazníků, ale právě i silné sociální prostředí.

Citace od klienta

„SocioRating nám potvrdil to, co jsme již dlouhou dobu potřebovali zrealizovat – změnu organizační struktury. Zároveň nám otevřel oči a ukázal, že každé oddělení přijímá a vnímá informace jinak. Předal nám tak možnost naši komunikaci směrem k zaměstnancům upravit.
SocioRating bych doporučoval každé firmě.“ – Jan Svoboda, Sales Manager Sophia Solutions

Více si od Jana můžete poslechnout ve videu níže: