Peak.cz: SocioScanner šetří 70 procent ruční práce

SocioRating je mladá disciplína, která má velkou budoucnost. Společnost Accace chce tuto metodu prostřednictvím SocioRating Institutu dále rozvíjet a nabízet čím dál širšímu spektru firem po celém světě. I proto se rozhodla proces v podstatě zautomatizovat, v čemž jí pomohlo unikátní řešení vyvinuté místní IT firmou Sophia Solutions.

Neoklasická ekonomická teorie chápe firmu čistě jako ekonomický subjekt. Zhruba před 26 lety byl představen koncept tzv. SocioRatingu, který chápe jakoukoli firmu primárně jako sociální systém, který přináší i ekonomické výsledky. Tento sociální systém tvoří zaměstnanci, jejich postoje a míra ztotožnění se společností.

A právě měřením SocioRatingu ve firmách se zabývá SocioRating Institut, dceřiná společnost společnosti Accace.

„Na základě dotazníků provádíme analýzu vztahu zaměstnanců ke společnosti. Výstupem je pět indexů, které měří míru inovativnosti, spokojenosti, důvěry, míru identifikace zaměstnanců se společností a vnímání, zda je organizace považována za zodpovědnou. Výsledkem je ratingové hodnocení na škále A+ až C,“ vysvětluje Hana Matějková Fabíková, projektová manažerka Accace Czech Republic.

Spojte se s námi.

Nechte nám na sebe kontakt, co nejdříve se ozveme.

Vaše osobní data neposkytujeme nikomu jinému. Nakládáme s nimi dle našich předpisů.

Nástroj pro management i investory

Celý proces SocioRatingu by se dal shrnout do několika kroků. Nejprve pracovníci zkoumané firmy dostanou dotazníky, z jejich odpovědí pak vznikne analýza sociálního prostředí v organizaci. Výsledkem je již zmiňovaný rating, pět komplexních indexů, a pokud se klient rozhodne pro detailní pohled, tak i několik dimenzí, které umožňují podrobně sledovat vybrané procesy ve zkoumané firmě.

„Například vnímání společnosti, identifikování pracovníků s firmou nebo třeba manažerský styl přímého nadřízeného. Dimenzí je celkově 14, přičemž tento pohled do detailu označujeme jako SocioDiagnostiku,“ vysvětluje Hana Matějková Fabíková.

A dodává, že znalost tohoto sociálního systému nemusí být důležitá jen pro samotnou zkoumanou firmu, ale třeba i pro celý holding, neboť umožňuje i srovnání napříč jednotlivými podniky holdingové struktury.

„SocioRating je zároveň vhodný nástroj pro investory, kteří chtějí vědět, jak na tom firmy, respektive její lidé jsou, aby případně neinvestovali jen do prázdné schránky, z níž jim pracovníci po koupi hned odejdou,“ dodává manažerka.

Posun do 21. století

Vzhledem k tomu, že poptávka po SocioRatingu roste, udělali v Accace vývojový krok,  kterým celý proces posouvají do digitální éry. Původní myšlenka byla „jen“ posunout stávající řešení do cloudu, ale po navázání spolupráce se softwarovou firmou Sophia Solutions získávají komplexní řešení.

„Nabídli jsme Accace řešení, které v jednom nástroji integruje technologie pro samotný sběr dotazníků, statistické vyhodnocování dat i pokročilou analytiku umožňující také  porovnávat firmy či jednotlivé celky mezi sebou a napříč časem. Součástí je i webová aplikace, kterou jsme vytvořili jako uživatelské rozhraní. To se využívá jednak při sběru dat, ale i jako rozhraní, z něhož si manažer či investor může kdykoli projít, jak firma funguje,“ říká k tomu Pavel Pilař, partner a managing consultant Sophia Solutions.

Jak podotýká, byla spolupráce s Accace pro jeho firmu do jisté míry novátorská. Zatímco analytika tvrdých dat či tvorba webových rozhraní a zapojení cloudu jsou pro Sophia  Solutions denním chlebem, oblast SocioRatingu a jejich provázání s tvrdými daty byly pro jeho firmu tak trochu novinkou.

Dvě uživatelské roviny

„Ukázalo se, že v tomto projektu nestačí detailní znalost analytických metod. Stejně důležitá je i forma – aby lidé vůbec chtěli do dotazníku přispět. Velký důraz byl proto kladen i na uživatelské rozhraní. Potřebovali jsme docílit spokojenosti, pozitivní user
experience nejen na výstupu, ale i z pohledu přispěvatelů,“ podotýká Pilař s tím, že vlastně samotná datová analytika využívající know-how Accace běží na pozadí.

Projektová manažerka zároveň oceňuje, že se jim podařilo zautomatizovat až dvě třetiny práce, kterou jinak museli dělat do značné míry ručně. A také že vlastně získali komplexní řešení, které lze i dále rozvíjet.

„Jeden nástroj nám zařídí jak sběr dotazníků, tak přepočet či zobrazování právě podle pohledu, co chce klient vidět. Klidně i na úrovni, že jeden manažer řídí holding a chce vidět výsledky svých několika firem,“ poznamenává.

Dostupné i pro menší firmy

S automatizací navíc může přijít i navýšení kapacity a rozšíření nabídky zhotovení SocioRatingu i mezi další firmy. A nemusí jít už jen o velké podniky s několika stovkami zaměstnanců, ale produkt je možné nabízet i menším firmám.

„Větší počet společností bychom stávajícím způsobem obsloužit nedokázali. Od léta zvládneme díky automatizaci procesu obsáhnout širší trh a oslovit celosvětově další zákazníky,“ podotýká Hana Matějková Fabíková.

Podle Pavla Pilaře by řešení mohlo být navíc dostupné právě pro menší firmy, které tak mohou získat i nějaké srovnání s dalšími podniky i odjinud ze světa.

„Řada firem o velikosti desítek lidí si zakládá na tom, aby se lidé u nich cítili dobře. Nicméně dosud neměly potřebu si nechat zpracovávat vnitřní sociální audit. Nyní tuto možnost dostanou v moderní on-line podobě,“ doplňuje s tím, že jde o unikátní řešení vytvořené na míru Accace.

Data z celého světa

Jak se shodli oba zástupci firem, řešení by nemělo být konečné, ale je připravené pro další vývoj. Ten by mohl být nasměrován do aplikace složitějších statistických metod nebo do dalších oblastí personalistiky a také analýzy velkých dat, která budou narůstat.

„Máme základní kámen, který se nám podařilo se Sophia Solutions postavit během zhruba několika měsíců. Další rozvoj vidím v tom, že se zautomatizují některé další dílčí procesy,
abychom ještě dále zmenšili podíl ruční práce. Budeme mít data z celého světa, takže cílem je umět pracovat s nimi, vizualizovat je a dobře interpretovat,“ dodává manažerka Accace.

Podle ní se povedlo velmi rychle postavit řešení, které pokrývá nejdůležitější procesy SocioRatingu, jak si je obě firmy společně nadefinovaly. Zároveň je ale technologicky absolutně otevřené pro další rozvoj.

Podle jejích slov je v tuto chvíli připravená česká a slovenská verze spolu s anglickou. „V  první řadě se zaměříme na země, kde má Accace své pobočky. Tedy na oblast Evropské unie, Velkou Británii, Rusko. A určitě bychom chtěli více proniknout i na americký trh,“ upřesňuje plány.

Článek vyšel 5. května 2021 na webu Peak.cz, autoři Libor Akrman a Veronika Kudrnová.