Jak jsme pomohli vedení základní školy Břečťanová?

Místo: Hlavní město Praha
Web: https://www.zsbrectanova.cz/
Typ: Školství

Také vás na základní škole bavil jeden předmět, který jste chtěli mít neustále, a ty ostatní byste ze svého rozvrhu nejraději vymazali? Tak na to se specializuje Základní škola Břečťanová, která má rozšířenou výuku výtvarné výchovy, a tak je vhodná pro všechny malé i velké milovníky výtvarného umění. Přístup školy není ojedinělý jen k jejich žákům, ale také k pedagogům a ostatním zaměstnancům. Vedení školy si přesto chtělo ověřit, jestli pro své zaměstnance dělají vše, co je potřeba pro to, aby děti, které do školy dochází, učili pedagogové jen s radostí. Proto jsme se spojili a spustili ve škole SocioRating. Jak to dopadlo?

Styl vedení? Na jedničku!

Velkou přidanou hodnotou u základní školy Břečťanové je dlouhodobě stejné vedení školy ze strany ředitele i jeho zástupkyně. To má velice pozitivní vliv na zaměstnance školy – pocit stability ve vedení je totiž vzorem také pro ostatní učitele, a tak se snižuje celková fluktuace pedagogického sboru. A to se tady daří.

Sociální prostředí má vliv i na inovativnost organizace

ZŠ Břečťanová se snaží spoustu věcí dělat inovativně – například se veřejně prezentuje jako škola s podporou výtvarné výchovy nebo dělí i „běžné“ předměty tak, aby děti byly v menších skupinkách. Novým návrhům jsou otevřeni i ze strany zaměstnanců – ti tak nemají obavy přijít s nápady, které by celkovou práci mohly ulehčit. Celé to potvrzuje Index inovativnosti, který vyšel ve vysokých číslech.

Školu jinak vnímají učitelé a jinak nepedagogičtí pracovníci – jak odhalit „falešné“ riziko?

Toto srovnání nám přišlo velice zajímavé. Všech zaměstnanců jsme se zeptali, jak vnímají možnost kariérního růstu ve škole. Od všech nepedagogických pracovníků jsme se dozvěděli, že dle svého mínění nemají možnost pracovního postupu. Naopak pedagogové (nejvíce ti s praxí 7 – 14 let) vnímají možnost kariérního růstu pozitivně. Zajímalo nás tedy, zda je pro nepedagogy tato situace potenciálním důvodem k odchodu ze školy. Výsledek? Doslova 0 % nepedagogických pracovníků odpovědělo, že by kvůli nemožnosti kariérního postupu školu opustilo. Vedení školy tedy ví, že se touto oblastí nemusí zabývat a může se věnovat prioritnějším věcem.

Praktická ukázka výsledků ze SocioRatingu:

SocioRating nám opět ukazuje, že co se může zdát na první pohled jako problém, tak při kontrolním měřením vůbec tak horké být nemusí. Chcete si i vy ověřit, jestli překážka, kterou u vás v organizaci vnímáte, je opravdu překážkou?

Citace klienta

„Díky ratingu jsme zjistili, že je naše škola zaměstnanci vnímána velmi dobře. Ukázalo se i několik oblastí, na které se v budoucnu více zaměříme. Cíl SocioRatingu zcela naplnil naše očekávání.“

Mgr. Miroslav Buchar, ředitel Základní škola Břečťanová