Ceník

SocioRating

RATINGOVÉ HODNOCENÍ ORGANIZACE
INDEX IDENTIFIKACE S ORGANIZACÍ
INDEX DŮVĚRY
INDEX INOVATIVNOSTI
INDEX SPOKOJENOSTI
INDEX ZODPOVĚDNOSTI

 

Od 9900 Kč

SocioRating+

RATINGOVÉ HODNOCENÍ ORGANIZACE
INDEX IDENTIFIKACE S ORGANIZACÍ
INDEX DŮVĚRY
INDEX INOVATIVNOSTI
INDEX SPOKOJENOSTI
INDEX ZODPOVĚDNOSTI
VNÍMÁNÍ ORGANIZACE JAKO CELKU, JEJÍCH HODNOT, ATMOSFÉRY A SPOLUPRÁCE
ORGANIZACE PRÁCE A KOMPETENCE ZAMĚSTNANCŮ
STYL VEDENÍ A SYSTÉM HODNOCENÍ PRÁCE
SEBEREALIZACE V PRÁCI A INICIATIVA ZAMĚSTNANCŮ
KVALITA KOMUNIKACE A TOKU INFORMACÍ
EXTERNÍ KLIENTSKÁ ORIENTACE
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST, OCHRANA ZDRAVÍ A DŮSTOJNOSTI
DŮVODY MOŽNÉ FLUKTUACE
CO ZAMĚSTNANCE (DE)MOTIVUJE

Od 16900 Kč