Ceník

SocioRating

Ratingové hodnocení organizace
Index identifikace s organizací
Index důvěry
Index inovativnosti
Index spokojenosti
Index zodpovědnosti

SocioDiagnostics

Ratingové hodnocení organizace
Vizuální zobrazení všech odpovědí
Index identifikace lidí s organizací
Index důvěry
Index inovace
Index spokojenosti
Index zodpovědnosti
Vnímání organizace jako celku, jejích hodnot, atmosféry a spolupráce
Organizace práce a kompetence zaměstnanců
Styl vedení a systém hodnocení práce
Seberealizace v práci a iniciativa zaměstnanců
Kvalita komunikace a toku informací
Externí klientská orientace
Společenská odpovědnost, ochrana zdraví a důstojnosti
Důvody možné fluktuace
Co zaměstnance (de)motivuje
Detailní přehled všech otázek v rozpadu na části vaší organizace