Často kladené otázky

SocioRating měří celkovou vitalitu společnosti, jinými slovy kvalitu sociálního prostředí. Výsledky jsou skumulovány do pěti indexů – identifikace, důvěry, spokojenosti, inovativnosti a odpovědnosti. Podrobnější výsledky jsou seskupeny do dimenzí, které mapují motivaci, fluktuaci, styl řízení, komunikaci, atmosféru a mnoho dalších.

SocioRating mapuje, jak jsou zaměstnanci ztotožněni s firmou a to bez ohledu na její velikost. I přes zdánlivou blízkost, kterou zaměstnanci menších firem pociťují, je mnoho témat, která v běžné interakci neřeší a právě ty může SocioRating pomoci otevřít.

SocioRating primárně měří vztah zaměstnanců k firmě, což s firemní kulturou úzce souvisí a má na ni zásadní vliv. Jinými slovy SocioRating přímo firemní kulturu neměří, ale výsledky nám o firemní kultuře hodně prozradí a zároveň pomohou při jejím budování.

Délka samotného měření je otázkou vzájemné dohody. Standardně shromažďujeme data 10 dní.

Po ukončení sběru dat, získáte přístup k výsledkům v online prostředí, kde naleznete grafickou analýzu. Zároveň od nás získáte certifikát s celkovým ratingovým hodnocením.

Máte několik možností. Můžete s výsledky pracovat v rámci svých kapacit nebo vám můžeme výsledky v rámci našich navazujících služeb zinterpetovat. Pro další práci s výsledky si můžete vybrat z našich spolupracujících konzultantů.