• „Žije“ sa Vám a Vašim kolegom vo firme dobre? Akú tam máte úroveň sociálneho prostredia? A ako ju meriate, vyhodnocujete a zlepšujete? Uvedomujete si, ako vpývate na prostredie a spoločnosť? Nemáte na otázky jasnú odpoveď? Zapojte Vašu firmu do nášho mapovania sociálneho prostredia a doziete sa o Vašej firme možno aj
  • Naše Hana Matějková Fabíková jako zástupkyně SocioRating Institutu usedla v porotě Filantropického tržiště Leadership Academy Spiralis pro Ústecký kraj. Dvacítka účastníků programu měla možnost od února pracovat na svém rozvoji a připravit se na prezentaci svého projektu nejen před porotou, ale též před ostatními účastníky akademie. Finále proběhlo 17.6. v krásných prostorách Magenta Experience Center v
  • O SocioRatingu mluvíme jako o unikátní metodě, která spojuje několik různých metodologických aspektů. Jedna z hlavních teorií, se kterou v SocioRatingu pracujeme, je Teorie sociální identity. O čem tato teorie je a jak lze využít praktickém výzkumu, vám přiblíží následující řádky. Za otce teorie sociální identity můžeme považovat Henriho Tajfela.
  • SocioRating je mladá disciplína, která má velkou budoucnost. Společnost Accace chce tuto metodu prostřednictvím SocioRating Institutu dále rozvíjet a nabízet čím dál širšímu spektru firem po celém světě. I proto se rozhodla proces v podstatě zautomatizovat, v čemž jí pomohlo unikátní řešení vyvinuté místní IT firmou Sophia Solutions. Neoklasická ekonomická