• Zdá se, že po době konzumu přichází doba udržitelná. Tento trend pozorujeme i v podnikání, a tak se do popředí dostávají nové postupy a nové výzvy, jak udržitelnosti ve firmě dosáhnout a hlavně jak udržitelnost měřit. Každý už asi slyšel, že udržitelný rozvoj se skládá z ekonomické, environmentální a sociální části. 
  • ESG
    Zdá se, že po době konzumu přichází doba udržitelná. Tento trend pozorujeme i v podnikání, a tak se do popředí dostávají nové postupy a nové výzvy, jak udržitelnosti ve firmě dosáhnout a hlavně jak udržitelnost měřit. Jedním z kritérií posuzování udržitelnosti firmy jsou ESG kritéria, která se zaměřují na hodnocení enviromentálních dopadů
  • „Tohle je úspešná firma!“ Slyšela jsem komentář jednoho podnikatele na parkovišti. A pojmenoval důvody, proč si to myslí. Bohužel to bylo pouze strohé finanční hodnocení.A jak je Vaša firma PROSPĚŠNÁ? Pro Vaše okolí? Pro naši společnost? Pro další generaci? A co zaměstnanci? Baví je práca? Vidí v tom nějaký smysl?Když
  • „Žije“ sa Vám a Vašim kolegom vo firme dobre?Akú tam máte úroveň sociálneho prostredia?A ako ju meriate, vyhodnocujete a zlepšujete? Uvedomujete si, ako vpývate na prostredie a spoločnosť?Nemáte na otázky jasnú odpoveď? Zapojte Vašu firmu do nášho mapovania sociálneho prostredia a doziete sa o Vašej firme možno aj prekvapivé informácie. Stačí nám
  • Naše Hana Matějková Fabíková jako zástupkyně SocioRating Institutu usedla v porotě Filantropického tržiště Leadership Academy Spiralis pro Ústecký kraj.Dvacítka účastníků programu měla možnost od února pracovat na svém rozvoji a připravit se na prezentaci svého projektu nejen před porotou, ale též před ostatními účastníky akademie.Finále proběhlo 17.6. v krásných prostorách Magenta Experience Center v Praze.Odměnou byla
  • O SocioRatingu mluvíme jako o unikátní metodě, která spojuje několik různých metodologických aspektů. Jedna z hlavních teorií, se kterou v SocioRatingu pracujeme, je Teorie sociální identity. O čem tato teorie je a jak lze využít praktickém výzkumu, vám přiblíží následující řádky. Za otce teorie sociální identity můžeme považovat Henriho Tajfela.