5 rad jak postupovat při náboru nových zaměstnanců nejen pro HR manažery

Často se setkáváme s HR manažery nebo majiteli firem, kteří řeší nedostatek kvalitních zaměstnanců. Ve firmě mají hodně práce, chtějí rozšiřovat týmy nebo nabídku služeb, ale na vypsané inzeráty se jim nehlásí kandidáti podle jejich představ. Existuje však i spousta zájemců, kteří se nepřihlásí vůbec. Proč tomu tak je? Níže vám předáme 5 tipů, jak při náboru správně postupovat.

1. Ujasněte si, jakého kandidáta hledáte

Nábor začíná ještě před začátkem samotného procesu. Ujasněte si společně mezi HR manažerem a vedoucími, do kterých oddělení nového kolegu či kolegyni hledáte. Častokrát se totiž u HR manažerů objevuje zajímavý rozpor. Mnoho z nich má jasno v tom, že do firmy hledají člověka, kterého by si mohli pracovně sami vychovat, a tak bude lépe vyhovovat požadavkům na pozdější vyšší pracovní pozici. Zároveň chtějí někoho, kdo dobře zapadne do nastavené firemní kultury. Od stejné firmy se však v pracovním inzerátu dozvídáme, že ideální kandidát na vypsanou pozici má mít nespočet let praxe v daném oboru, letité zkušenosti s vedením týmu nebo nadstandardní znalost různých procesů. Ujasněte si proto, jestli opravdu potřebujete zkušeného člověka, nebo máte ve stávajícím týmu zázemí pro rozvoj juniora s motivací, ale bez rozsáhlých zkušeností.

2. Změřte si sociální prostředí

Před náborem nových zaměstnanců se také vyplatí nechat si ve firmě změřit sociální prostředí a získat tak na zaměstnance i celou firemní kulturu komplexnější pohled. Výsledky měření mohou výrazně přispět k lepší identifikaci budoucího zaměstnance a umí pomoct i s otázkou jakého uchazeče vlastně firma na volnou pozici hledá. Pracovní inzerát, který je sestavený s ohledem na vyhodnocení sociálního prostředí ve firmě, lépe osloví potenciálního kandidáta. Firmě navíc nejspíše přivede zaměstnance, který se dokáže jednoduše identifikovat s organizací, bude co nejvíce vyhovovat jejím požadavkům a zůstane ve firmě co nejdelší dobu.

3. Nezapomínejte na text pracovního inzerátu – jak ho napsat?

Jakmile se rozhodnete pro vypsání pracovního inzerátu, tak berte na vědomí, že je to z velké části první interakce uchazeče s vaší firmou. Inzerátem můžete zaujmout, ale naopak i odradit. Díky tonalitě celého textu může uchazeč zjistit, jestli by s vaší interní komunikací souzněl. Spousta kandidátů se na vypsané místo také nepřihlásí proto, že podle nich nesplňují stanovené požadavky, které se v inzerátech objevují. Jedná se například o požadavky na dlouholetou praxi či přílišný důraz na hard skills v podobě znalostí různých programů či jazyků. A tím se dostáváme k dalšímu bodu.

4. Nehledejte hard skills, zaměřte se na soft skills

Zmíněné hard skills se často dají naučit praxí, od kolegů nebo jednoduchým školením. Na druhé straně se soft skills, tedy s povahou člověka, budete zápasit jen těžko. Schopnost vedení týmu, rychlé rozhodování, empatie nebo kreativní myšlení se učí obtížně a desítkami hodin nákladného coachingu. Z měření ve firmách nám dlouhodobě vychází, že pro vybudování vzájemné důvěry ve vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec jsou potřebné především soft skills a firmy by tak na ně při výběru nového pracovníka měly klást větší důraz.

5. Zaměřte se na budování firemní kultury

Jednou z největších priorit a změn, kterou HR specialisté napříč všemi obory uvádějí, je potřeba posilování kultury firmy založené na důvěře. Jinými slovy, ve vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec je potřeba především budovat prostředí, ve kterém se lidé nebojí přicházet s vlastní iniciativou a vzájemně si věří po odborné i lidské stránce. Tento trend v organizacích pozorujeme již nějakou dobu a zároveň to vychází i z našich měření. Zaměstnavatelé začínají přicházet na to, že nadšený zaměstnanec je skutečný poklad a investovat do jeho vzdělání a rozvíjení jeho dovedností se mnohonásobně vrátí.

Závěrem

Pracovní trh i oblast HR se vyvíjí stejně jako společnost a sociální prostředí ve firmách. Co při náboru nových zaměstnanců platilo před dvěma lety, dnes už nefunguje. Podstatnou hodnotou, na kterou by dnes při výběru nových zaměstnanců měli myslet všichni HR manažeři, je vzájemná důvěra a identifikace zaměstnance s firmou. Výběr zaměstnance podle jeho přístupu k práci i jeho soft skills je v některých případech důležitější než roky jeho praxe.

Spojte se s námi.

Nechte nám na sebe kontakt, co nejdříve se ozveme.

Vaše osobní data neposkytujeme nikomu jinému. Nakládáme s nimi dle našich předpisů.