Měříme vitalitu organizací

SocioRating nastavuje mezinárodní standard měření sociálních aspektů v organizacích. Metodika umožňuje benchmarking organizací bez ohledu na velikost a sektor. Na měření úrovně inovativnosti, důvěry, identifikace, spokojenosti a zodpovědnosti v organizacích využíváme online platformu. SocioRating pomáhá predikovat dlouhodobou hodnotu organizace, její udržitelnost a dopad na společnost.

Co získáte


 • Objektivní rating kvality sociálního prostředí porovnatelný s trhem
 • Důvěryhodný ukazatel manažerského stylu vedení organizace
 • Informace pro akcionáře, investory, banky
 • Využití v rámci udržitelného podnikání (ESG a SCR reporty)

SocioRating


 • Ratingový proces založený na dotazníkovém výzkumu v organizacích
 • Výstupem je hodnocení na ratingové škále A+ až C
 • Sledujeme
  • Index identifikace
  • Index inovativnosti
  • Index spokojenosti
  • Index důvěry
  • Index zodpovědnosti

SocioDiagnostics


 • Detailní diagnostika výsledků z ratingového procesu
 • Výstupem je 14 dimenzí, včetně výsledků jednotlivých otázek
 • Nástroj cíleného budování personální stability firmy
 • Nástroj na měření motivace zaměstnanců
 • Nástroj na sledování firemní kultury
 • Identifikace HR rozvojových oblastí

SocioRating

Elektronický ratingový proces

Zkoumá, měří, hodnotí a analyzuje dopady sociálních aspektů organizace směrem ven (dopady na společnost) i směrem dovnitř (do organizace). Všechny hodnocené organizace procházejí stejným procesem, který je založený na elektronickém dotazníkovém výzkumu. Osloveni jsou všichni zaměstnanci v organizaci. To umožňuje objektivní porovnání výsledků na trhu a sledování měřených oblastí v dlouhodobém časovém horizontu.

Využití SocioRatingu:

 • podklady pro investory a finanční instituce při posuzování dlouhodobé finanční perspektivy firmy,
 • jako součást ESG a CSR reportingu,
 • doklad o zodpovědné sociální politice organizace,
 • vhodný na zmapování potenciálu start-upů,
 • PR nástroj.

Více o SocioRatingu
Ratingová škála
Ratingový proces
9 900

Do 15 zaměstnanců

25 900

50-99 zaměstnanců​

46 900

100-249 zaměstnanců​

12 900

16-49 zaměstnanců​

* Ceny jsou uvedeny bez DPH.

SocioDiagnostics

Detailní pohled na kvalitu sociálních aspektů organizace

Umožňuje detailní pohled na jednotlivé sociální procesy v organizaci. Je vhodným nástrojem pro organizace, které chtějí propojit zaměstnanecký průzkum s ratingovým hodnocením. Výstupem je datailní graficky zpracovaný pohled na organizaci.

Využití SocioDiagnostics:

 • zlepšení finančních výsledků,
 • vyhodnocení strategického směřování firmy,
 • zaměstnanecký průzkum,
 • podklad pro HR strategii organizace.

Více o SocioDiagnostics
Metodika
Výstupy
16 900

Do 15 zaměstnanců

49 900

50-99 zaměstnanců​

95 900

100-249 zaměstnanců​

25 900

16-49 zaměstnanců​

* Ceny jsou uvedeny bez DPH.

SocioScanner

Jak probíhá sběr dat

Na sběr dat se využívá elektronický nástroj vyvinutý pro účely SocioRating a SocioDiagnostics.

What Clients Say.

WE'RE MORE THAN A DIGITAL AGENCY

We are motivated by the satisfaction of our clients. Put your trust in us and share in our growth Asset Management is made up of a team of expert, committed and experienced people with a passion for financial markets. Our goal is to achieve continuous and sustainable growth of our clients.

ARON SMITH, UX DESIGNER