Měříme vitalitu organizací

SocioRating nastavuje mezinárodní standard měření sociálních aspektů v organizacích. Metodika umožňuje benchmarking organizací bez ohledu na velikost a sektor. Na měření úrovně inovativnosti, důvěry, identifikace, spokojenosti a zodpovědnosti v organizacích využíváme online platformu. SocioRating pomáhá predikovat dlouhodobou hodnotu organizace, její udržitelnost a dopad na společnost.

Co získáte


 • Objektivní rating kvality sociálního prostředí porovnatelný s trhem
 • Důvěryhodný ukazatel manažerského stylu vedení organizace
 • Informace pro akcionáře, investory, banky
 • Využití v rámci udržitelného podnikání (ESG a SCR reporty)

SocioRating


 • Ratingový proces založený na dotazníkovém výzkumu v organizacích
 • Výstupem je hodnocení na ratingové škále A+ až C
 • Sledujeme
  • Index identifikace
  • Index inovativnosti
  • Index spokojenosti
  • Index důvěry
  • Index zodpovědnosti

SocioDiagnostics


 • Detailní diagnostika výsledků z ratingového procesu
 • Výstupem je 14 dimenzí, včetně výsledků jednotlivých otázek
 • Nástroj cíleného budování personální stability firmy
 • Nástroj na měření motivace zaměstnanců
 • Nástroj na sledování firemní kultury
 • Identifikace HR rozvojových oblastí

SocioRating

Elektronický ratingový proces

Zkoumá, měří, hodnotí a analyzuje dopady sociálních aspektů organizace směrem ven (dopady na společnost) i směrem dovnitř (do organizace). Všechny hodnocené organizace procházejí stejným procesem, který je založený na elektronickém dotazníkovém výzkumu. Osloveni jsou všichni zaměstnanci v organizaci. To umožňuje objektivní porovnání výsledků na trhu a sledování měřených oblastí v dlouhodobém časovém horizontu.

Využití SocioRatingu:

 • podklady pro investory a finanční instituce při posuzování dlouhodobé finanční perspektivy firmy,
 • jako součást ESG a CSR reportingu,
 • doklad o zodpovědné sociální politice organizace,
 • vhodný na zmapování potenciálu start-upů,
 • PR nástroj.

Více o SocioRatingu
Ratingová škála
Ratingový proces

SocioDiagnostics

Detailní pohled na kvalitu sociálních aspektů organizace

Umožňuje detailní pohled na jednotlivé sociální procesy v organizaci. Je vhodným nástrojem pro organizace, které chtějí propojit zaměstnanecký průzkum s ratingovým hodnocením. Výstupem je datailní graficky zpracovaný pohled na organizaci.

Využití SocioDiagnostics:

 • zlepšení finančních výsledků,
 • vyhodnocení strategického směřování firmy,
 • zaměstnanecký průzkum,
 • podklad pro HR strategii organizace.

Více o SocioDiagnostics
Metodika
Výstupy

SocioScanner

Jak probíhá sběr dat

Na sběr dat se využívá elektronický nástroj vyvinutý pro účely SocioRating a SocioDiagnostics.

O nás

Jsme tu pro vás a vaše lidi

Kdo jsme?

SocioRating Institut patří do rodiny Accace - inovativního poskytovatele komplexních poradenských a BPO služeb. Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle. Jde o byznys komunitu partnerů – profesionálních poradců a poskytovatelů BPO služeb.

S globálním zastoupením v téměř 40 zemích a týmem více než 2000 odborníků poskytuje Accace Circle služby více než 10 000 klientů, převážně středním a velkým mezinárodním společnostem ze seznamu Fortune 500.

Proč to děláme?

Věříme, že podnikatelské subjekty jsou spoluzodpovědné za společenské klima v každé zemi.

Proto na trh přinášíme nástroj umožňující veřejně demonstrovat kvalitu sociálního prostředí organizace, včetně možnosti následného interního použití.

Naše motto: „Aby podnikání dávalo smysl, firma musí být nejen ÚSPĚŠNÁ, ale také PROSPĚŠNÁ.“

Náš cíl

Chceme, aby každá společnost, bez ohledu na svou velikost, měla možnost otestovat si svoje sociální prostředí prostřednictvím SocioRating nebo SocioDiagnostics s možností benchmarkingu na trhu.

What Clients Say.

WE'RE MORE THAN A DIGITAL AGENCY

We are motivated by the satisfaction of our clients. Put your trust in us and share in our growth Asset Management is made up of a team of expert, committed and experienced people with a passion for financial markets. Our goal is to achieve continuous and sustainable growth of our clients.

ARON SMITH, UX DESIGNER

Ceník

SocioRating
od 13.000 Kč
Akce: 0 Kč*


Společnosti do 49 zaměstnanců mají nyní SocioRating zdarma

SocioRating
od 13.000 Kč*


 • Výsledná hodnota SocioRating
 • Hodnota 5 indexů
 • Ceny dle počtu zaměstnanců

SocioDiagnostics
od 16.000 Kč*


 • Výsledná hodnota SocioRating
 • Hodnota 5 indexů
 • Grafická analýza 14 dimenzí

* Ceny jsou uvedeny bez DPH