Chcete ve vaší organizaci dosahovat dlouhodobě udržitelných výsledků?

Změřte si ve vaší organizaci sociální prostředí a zjistěte její vitalitu – výkonnost, udržitelnost i dopad na společnost. Dozvíte se, nakolik se vaši zaměstnanci s organizací identifikují a jak jsou v ní spokojení. Zároveň si ověříte, do jaké míry se vám podařilo vytvořit prostředí podporující inovace, zvyšující vzájemnou důvěru a odpovědnost za to, co organizace dělá navenek i dovnitř. A co tím vším získáte?

Proč měřit sociální prostředí ve firmě?

Podpora inovativnosti organizace


Schopnost tvořit, inovovat a flexibilně se přizpůsobovat aktuální situaci je znakem dlouhodobě úspěšné vitální organizace. Je inovační potenciál vaší organizace dostatečný na úspěch v dnešním turbulentním prostředí?

Snížení fluktuace a získání kvalitních zaměstnanců


Díky pravidelnému měření sociálního prostředí dobře znáte silné stránky ve své firemní kultuře - víte, jak s vaší organizací zaměstnanci souzní a zda za jejími činy stojí. To vám mimo jiné pomůže snížit fluktuaci a zvýšit efektivitu náboru nových lidí.

O desítky procent vyšší zisky


Dle studií vyplývá, že firmy, které mají kvalitní sociální prostředí a zaměstnanci se identifikují s jejich firemní kulturou, zaznamenávají výrazně vyšší zisky.

Možnosti měření sociálního prostředí

SocioRating


 • Ratingový systém založený na dotazníkovém výzkumu v organizacích
 • Výstupem je hodnocení na ratingové škále A+ až C
 • Sledujeme:
  • Index identifikace
  • Index inovativnosti
  • Index spokojenosti
  • Index důvěry
  • Index zodpovědnosti

SocioDiagnostics


 • Detailní diagnostika výsledků z ratingového procesu
 • Výstupem je 14 dimenzí, včetně výsledků jednotlivých otázek
 • Nástroj cíleného budování personální stability firmy
 • Nástroj na měření motivace zaměstnanců
 • Nástroj na sledování firemní kultury
 • Identifikace HR rozvojových oblastí

Pro koho je SocioRating určený

SocioRating je univerzální metodika, kterou může použít organizace či firma jakékoliv velikosti a z jakéhokoliv odvětví. Nejvíce ho ocení:

Manažeři firem

kteří chtějí zvýšit výkonnost celé organizace

Společnosti

které chtějí nebo potřebují ESG a CSR report sociálního prostředí

HR manažeři

kteří ve firmách pomáhají získat a udržet kvalitní zaměstnance

Investoři

kteří si chtějí potvrdit své rozhodnutí o dlouhodobé vitalitě firmy

Konzultanti

kteří pomáhají s budováním firemní kultury, employer brandingem nebo krizovými momenty firmy

„Současný i budoucí finanční úspěch firmy stojí na jejich lidech. Díky SocioRatingu můžeme změřit i lidský rozměr společnosti, abychom dokázali lépe řídit budoucí finanční výsledky a dopady organizace na její okolí. ”
Jiří Majer, zakladatel SocioRating Institute

Mějte vždy nejčerstvější informace o novinkách ze sociálního prostředí organizací

Co o nás říkají naši klienti?

„SocioRating, který proběhl v naší pacientské organizaci pro lidi s vývodem České ILCO, z.s. mi jako předsedkyni pomohl zorientovat se v pocitech zaměstnanců/kolegů. Ukázal, že máme velké rezervy v organizaci práce a delegování úkolů. Na druhou stranu mne potěšilo, že práce v naší organizaci připadá zaměstnancům/kolegům jako smysluplná a atmosféra je přátelská.“
Štěpánka Kovaříková, předsedkyně, České ILCO, z.s.
„Je velmi důležité neustále mapovat a sledovat celkovou kulturu v týmu, je to předpoklad pro další efektivní komunikaci mezi kolegy. Výsledky odhalily mnoho skrytých výzev, které jsou pro společné fungování klíčové. Díky SocioRatingu na nich nyní můžeme aktivně pracovat.”
Julian Gerhart, zakladatel Zmudri, o.z.
„Uvědomili jsme si, že jako management vidíme možná nedostatky jinak než lidé v dílně, kteří se nad tím tolik nezamýšlejí a jsou spokojení s danou situací. Bylo výborné dostat zpracovaná data, protože teď víme, jak nás tento proces utužil.“
Gabriela Hrdina, majitelka společnosti a Ludmila Kasalová, manažerka zahraničního velkoobchodu Utukutu s.r.o.
„SocioRating chceme dělat opakovaně pro sledování spokojenosti našich zaměstnanců. Myslíme si, že je to dobrý a efektivní nástroj.”
Iveta Havlová, projekt manažer Biopekárna Zemanka
„Myslím, že takovýto rating by se měl stát standardem pro každou firmu. Dokáže dobře odhalit silné i slabé stránky firmy z pohledu jeho prostředí, vnímání firmy zaměstnanci a vedení aktivně držet ve zpětné vazbě na jejich řízení, ale i vitalitu firmy.”
Ivana Hekerle, ředitelka komunikačního oddělení a jednatelka CIRA Advisory, s. r. o.
„Moc se nám líbí koncept, že se firmy hodnotí na bázi udržitelnosti. Skvělé je i to, že je to veřejná informace o firmě a já doufám, že to povede k zodpovědnosti firem.“
Jitka Černochová, majitelka Podklady Finska
„Klíčovým aktivem většiny firem jsou jejich zaměstnanci a jedním z hlavních úkolů vedení je jejich udržení a další rozvoj. SocioRating je pro nás zásadní nástroj k takové práci se zaměstnanci a vnímáme ho jako podstatný příspěvek k úspěchu naší firmy.“
Jan Najman, legal partner, Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář
„Díky ratingu jsme zjistili, že je naše škola zaměstnanci vnímána velmi dobře. Ukázalo se i několik oblastí, na které se v budoucnu více zaměříme. Cíl SocioRatingu zcela naplnil naše očekávání.“
Mgr. Miroslav Buchar, ředitel Základní škola Břečťanová
„V rámci průzkumu spokojenosti našich zaměstnanců jsme získali cenné informace a komplexní přehled o silných a slabých stránkách. Pokud máte zájem o vytvoření dobrého klima na pracovišti a hledáte firmu, která provede kvalitní výzkum, pak mohu SocioRating jen doporučit."
Ing. Helena Kottová, ředitelka MŠ a ZŠ Bambi
„O zpětnou vazbu zaměstnanců jsme se pokoušeli delší dobu. Až se SocioRatingem se nám podařilo systematicky pokrýt důležité oblasti. Užitek se ještě stupňoval statistikami za jednotlivé týmy, což umožnilo ještě hlubší pohled na lidskou stránku naší společnosti.“
Petr Neškrábal, Managing Director & Partner Accace Česká republika
„Zapojit se do SocioRatingu byl krok správným směrem, rozhodně to přispívá k důvěryhodnosti a transparentnosti firmy. Bylo pro nás hodnotné získat zpracovaná data z různých pohledů. Odhalili jsme i nedostatky, které nás povedou ke zlepšování.“
Ing. Kateřina Janíčková, provozní ředitelka VMS Vision
„Chtěli jsme vědět, jestli se naši zaměstnanci ztotožňují s firmou, ve které pracují. Výsledky ratingu nám ukázaly, co lidi trápí a jak udělat něco pro nápravu. Navíc díky SocioRatingu vidíme, jestli jsou naše změny účinné a zlepšily firemní prostředí.“
Peter Pašek, jednatel firmy Accace Slovensko
„Jako menší nezisková organizace si zakládáme na profesionalizaci práce nejen v přímé práci s klienty, ale také v jednání navenek. Hodnocení SocioRating je důležité především pro naše partnery a veřejné instituce, bez kterých se naše činnost neobejde.“
Ing. Klára Čechová, PR a fundraising MEDOU z.s.
„Díky SocioRatingu máme potvrzené, že celý tým je opravdu na stejné lodi a s klíčovými firemními myšlenkami se ztotožňují. Detailní výsledky nám pak pomohly identifikovat oblasti na které se v budoucnosti více zaměřit, abychom stále stavěli spokojenost týmu do centra našeho směřování.“
Lucie Geroldová, spoluzakladatelka MUMDOO

Co o nás říkají naši partneři?

„Často firmy dělají nějaké průzkumy mezi zaměstnanci a často mluví o průzkumech spokojenosti. To je ovšem velmi plytké a často nic neříkající. V metodice SocioRating prověřujeme 5 indexů, které odhalí mnohem důležitější informace, a spokojenost je jen jeden z pěti indexů. Ty další jsou pro Vás neméně důležité – je to důvěra, zodpovědnost, identifikace, inovativnost”
Lenka Heuerová, expert na řízení SMEs
„SocioRating vnímáme jako jeden z nástrojů, které mohou firmám pomoci získat interní zpětnou vazbu, spojenou se sociální dimenzí podnikání. O takový zdroj poznání se může firma opřít při posílení firemní kultury, jejího propojení s posláním firmy a firemním brandem a při nastavení interních procesů, které ji dělají odolnější, konkurenceschopnější a sociálně vstřícnější. V tomto směru vnímáme synergický potenciál mezi naší prací a SocioRating.“
INNOVATION FOOTPRINT
„SocioRating je pro mě nástroj jak zmapovat firemní kulturu a znát výchozí stav pro další rozvoj lidí a firmy samotné.“
Janka Pacinová, certifikovaná lektorka

Kdo už si měří vitalitu společnosti?