Chcete ve vaší organizaci dosahovat dlouhodobě udržitelných výsledků?

Změřte si ve vaší organizaci sociální prostředí a zjistěte její vitalitu – výkonnost, udržitelnost i dopad na společnost. Dozvíte se, nakolik se vaši zaměstnanci s organizací identifikují a jak jsou v ní spokojení. Zároveň si ověříte, do jaké míry se vám podařilo vytvořit prostředí podporující inovace, zvyšující vzájemnou důvěru a odpovědnost za to, co organizace dělá navenek i dovnitř. A co tím vším získáte?

Proč měřit sociální prostředí ve firmě, škole
nebo jiné organizaci?

Podpora inovativnosti organizace


Organizace, která není vitální, neinovuje, postupně v konkurenci prohrává. Změřte si vitalitu vaší organizace.

Snížení fluktuace a získání kvalitních zaměstnanců


Nábor nového zaměstnance stojí 6 měsíčních platů – neplýtvejte. Pravidelné měření sociálního prostředí vám pomůže snížit fluktuaci a zvýšit efektivitu náboru nových lidí.

Vyšší zisky


Společnosti, které dosáhli úrovně A+ v SocioRatingu mají v průměru o 3 - 13 % vyšší operativní zisk než průměr v jejich odvětví.

Možnosti měření sociálního prostředí

SocioRating


 • Ratingový systém založený na dotazníkovém výzkumu v organizacích
 • Výstupem je hodnocení na ratingové škále A+ až C
 • Sledujeme:
  • Index identifikace
  • Index inovativnosti
  • Index spokojenosti
  • Index důvěry
  • Index zodpovědnosti

SocioRating+


 • Detailní diagnostika výsledků z ratingového procesu
 • Výstupem je 14 dimenzí, včetně výsledků jednotlivých otázek
 • Nástroj cíleného budování personální stability firmy
 • Nástroj na měření motivace zaměstnanců
 • Nástroj na sledování firemní kultury
 • Identifikace HR rozvojových oblastí

Pro koho je SocioRating určený

SocioRating je univerzální metodika, kterou může použít organizace či firma jakékoliv velikosti a z jakéhokoliv odvětví. Nejvíce ho ocení:

Manažeři firem

kteří chtějí zvýšit výkonnost celé organizace

Společnosti

které chtějí nebo potřebují ESG a CSR report sociálního prostředí

HR manažeři

kteří ve firmách pomáhají získat a udržet kvalitní zaměstnance

Investoři

kteří si chtějí potvrdit své rozhodnutí o dlouhodobé vitalitě firmy

Konzultanti

kteří pomáhají s budováním firemní kultury, employer brandingem nebo krizovými momenty firmy

Střední a malé firmy

získají díky přijatelné ceně přístup ke kvalitním nástrojům pro lepší řízení podniku

„Současný i budoucí finanční úspěch firmy stojí na jejich lidech. Díky SocioRatingu můžeme změřit i lidský rozměr společnosti, abychom dokázali lépe řídit budoucí finanční výsledky a dopady organizace na její okolí. ”
Jiří Majer, zakladatel SocioRating Institute

Mějte vždy nejčerstvější informace o novinkách ze sociálního prostředí organizací

Co o nás říkají naši klienti?

Štěpánka Kovaříková

předsedkyně, České ILCO, z.s.

„SocioRating, který proběhl v naší pacientské organizaci pro lidi s vývodem České ILCO, z.s. mi jako předsedkyni pomohl zorientovat se v pocitech zaměstnanců/kolegů. Ukázal, že máme velké rezervy v organizaci práce a delegování úkolů. Na druhou stranu mne potěšilo, že práce v naší organizaci připadá zaměstnancům/kolegům jako smysluplná a atmosféra je přátelská.“

Mgr. Miroslav Buchar

ředitel Základní škola Břečťanová

„Díky ratingu jsme zjistili, že je naše škola zaměstnanci vnímána velmi dobře. Ukázalo se i několik oblastí, na které se v budoucnu více zaměříme. Cíl SocioRatingu zcela naplnil naše očekávání.“

Julian Gerhart

zakladatel Zmudri, o.z.

„Je velmi důležité neustále mapovat a sledovat celkovou kulturu v týmu, je to předpoklad pro další efektivní komunikaci mezi kolegy. Výsledky odhalily mnoho skrytých výzev, které jsou pro společné fungování klíčové. Díky SocioRatingu na nich nyní můžeme aktivně pracovat.”

Ing. Helena Kottová

ředitelka MŠ a ZŠ Bambi

„V rámci průzkumu spokojenosti našich zaměstnanců jsme získali cenné informace a komplexní přehled o silných a slabých stránkách. Pokud máte zájem o vytvoření dobrého klima na pracovišti a hledáte firmu, která provede kvalitní výzkum, pak mohu SocioRating jen doporučit."

Gabriela Hrdina a Ludmila Kasalová

majitelka společnosti a manažerka zahraničního velkoobchodu Utukutu s.r.o.

„Uvědomili jsme si, že jako management vidíme možná nedostatky jinak než lidé v dílně, kteří se nad tím tolik nezamýšlejí a jsou spokojení s danou situací. Bylo výborné dostat zpracovaná data, protože teď víme, jak nás tento proces utužil.“

Petr Neškrábal

Managing Director & Partner Accace Česká republika

„O zpětnou vazbu zaměstnanců jsme se pokoušeli delší dobu. Až se SocioRatingem se nám podařilo systematicky pokrýt důležité oblasti. Užitek se ještě stupňoval statistikami za jednotlivé týmy, což umožnilo ještě hlubší pohled na lidskou stránku naší společnosti.“

Iveta Havlová

projekt manažer Biopekárna Zemanka

„SocioRating chceme dělat opakovaně pro sledování spokojenosti našich zaměstnanců. Myslíme si, že je to dobrý a efektivní nástroj.”

Ing. Kateřina Janíčková

provozní ředitelka VMS Vision

„Zapojit se do SocioRatingu byl krok správným směrem, rozhodně to přispívá k důvěryhodnosti a transparentnosti firmy. Bylo pro nás hodnotné získat zpracovaná data z různých pohledů. Odhalili jsme i nedostatky, které nás povedou ke zlepšování.“

Ivana Hekerle

ředitelka komunikačního oddělení a jednatelka CIRA Advisory, s. r. o.

„Myslím, že takovýto rating by se měl stát standardem pro každou firmu. Dokáže dobře odhalit silné i slabé stránky firmy z pohledu jeho prostředí, vnímání firmy zaměstnanci a vedení aktivně držet ve zpětné vazbě na jejich řízení, ale i vitalitu firmy.”

Peter Pašek

jednatel firmy Accace Slovensko

„Chtěli jsme vědět, jestli se naši zaměstnanci ztotožňují s firmou, ve které pracují. Výsledky ratingu nám ukázaly, co lidi trápí a jak udělat něco pro nápravu. Navíc díky SocioRatingu vidíme, jestli jsou naše změny účinné a zlepšily firemní prostředí.“

Jitka Černochová

majitelka Podklady Finska

„Moc se nám líbí koncept, že se firmy hodnotí na bázi udržitelnosti. Skvělé je i to, že je to veřejná informace o firmě a já doufám, že to povede k zodpovědnosti firem.“

Ing. Klára Čechová

PR a fundraising MEDOU z.s.

„Jako menší nezisková organizace si zakládáme na profesionalizaci práce nejen v přímé práci s klienty, ale také v jednání navenek. Hodnocení SocioRating je důležité především pro naše partnery a veřejné instituce, bez kterých se naše činnost neobejde.“

Jan Najman

legal partner, Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář

„Klíčovým aktivem většiny firem jsou jejich zaměstnanci a jedním z hlavních úkolů vedení je jejich udržení a další rozvoj. SocioRating je pro nás zásadní nástroj k takové práci se zaměstnanci a vnímáme ho jako podstatný příspěvek k úspěchu naší firmy.“

Lucie Geroldová

spoluzakladatelka MUMDOO

„Díky SocioRatingu máme potvrzené, že celý tým je opravdu na stejné lodi a s klíčovými firemními myšlenkami se ztotožňují. Detailní výsledky nám pak pomohly identifikovat oblasti na které se v budoucnosti více zaměřit, abychom stále stavěli spokojenost týmu do centra našeho směřování.“

Tomáš Frank

Generální sekretář Český florbal

"Uvědomujeme si, že to, kým jsme, a i to, kým bychom chtěli být, tvoří lidé v naší organizaci. Proto jsme se rozhodli zapojit do ratingového hodnocení SocioRating, prostřednictvím kterého jsme zmapovali celkovou vitalitu naší organizace, spokojenost a naši udržitelnost. Výsledky jsme již začali se zaměstnanci sdílet. Cíleně se budeme snažit zlepšovat pracovní podmínky v naší organizaci a kontinuálně vytvářet prostor, kde budou pracovat lidé rádi."

Co o nás říkají naši partneři?

Lenka Heuerová

expert na řízení SMEs

„Často firmy dělají nějaké průzkumy mezi zaměstnanci a často mluví o průzkumech spokojenosti. To je ovšem velmi plytké a často nic neříkající. V metodice SocioRating prověřujeme 5 indexů, které odhalí mnohem důležitější informace, a spokojenost je jen jeden z pěti indexů. Ty další jsou pro Vás neméně důležité – je to důvěra, zodpovědnost, identifikace, inovativnost”

INNOVATION FOOTPRINT

„SocioRating vnímáme jako jeden z nástrojů, které mohou firmám pomoci získat interní zpětnou vazbu, spojenou se sociální dimenzí podnikání. O takový zdroj poznání se může firma opřít při posílení firemní kultury, jejího propojení s posláním firmy a firemním brandem a při nastavení interních procesů, které ji dělají odolnější, konkurenceschopnější a sociálně vstřícnější. V tomto směru vnímáme synergický potenciál mezi naší prací a SocioRating.“

Janka Pacinová

certifikovaná lektorka

„SocioRating je pro mě nástroj jak zmapovat firemní kulturu a znát výchozí stav pro další rozvoj lidí a firmy samotné.“

Napsali o nás

Vybudoval stamilionový byznys, teď léčí firmy. Chceme win-win společnost, říká.

Ztotožnění s týmem, nikoli s firmou, vede k fluktuaci, říká manažerka SocioRating

Restrukturalizace firmy otevírá bolestivá místa.

Startupy často podceňují vyčerpání zaměstnanců, větší firmy pak atmosféru.

Zkratka ESG je pro malé firmy zatím trochu záhadná. Od roku 2026 pro ně má být povinná.

Zapojením datové analytiky vzniklo komplexní řešení šetřící 70 procent ruční práce.

Kdo už si měří vitalitu společnosti?